Religia: doctrină sau mod de viaţă?

Pe 6 noiembrie, în calendarul ortodox se comemorează şi Sfântul Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului. El este un exemplu clasic de „victimă a religiei”, respectiv a manipulatorilor de religie, de doctrină religioasă, în interese personale sau de grup.

Originar din Tesalonic, profund credincios, virtuos şi cu o educaţie aleasă, Pavel a ajuns patriarh al Constantinopolului, fiind însă scos din scaun de către împăratul Constanţiu II (337-361), partizan al arienilor – ereticii ce negau Dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos. Acelaşi împărat l-a scos din scaunul patriarhal şi pe Sfântul Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei, cu care Sfântul Pavel s-a întâlnit la Roma, unde se refugiaseră amândoi. Prin intervenţia împăratului Constans (337-350), fratele lui Constanţiu, amândoi patriarhii au fost repuşi în drepturile lor, fiind însă, ulterior morţii acestuia, prigoniţi din nou. Pavel a fost exilat la Cucuzon, în Armenia. Acolo a fost sugrumat de către eretici arieni cu omoforul său, în timpul slujbei Sfintei Liturghii pe care o oficia.

Citind vieţile unor astfel de sfinţi, mulţi sunt tentaţi să-şi justifice necredinţa prin repulsia faţă de doctrinele religioase, care omoară. Realitatea este că tot ceea ce este la nivelul omului, este omenesc; doar ceea ce este rodul Duhului este duhovnicesc. Iar doctrina creştină autentică este, cu certitudine, rodul Duhului Sfânt, Cel ce luminează toată făptura spre rodire de viaţă, iar nu de moarte. „Accidentele” doctrinare se datorează derapajelor oamenilor de la calea lui Dumnezeu, ieşirii lor de bună voie de sub „farul Duhului Sfânt”. Interesele mundane, mercantile, goana după slavă, trufie, avere şi pofte carnale sunt, cel mai adesea, originea tuturor derapajelor; şi nasc, evident, victime colaterale, de cele mai multe ori nevinovate.

Creştinismul este, înainte de toate, un mod de viaţă frumoasă, echilibrată, demnă. Doctrina stabilită de Sinoadele Ecumenice explică doar, pe larg, credinţa, concepţia creştină de viaţă. Cei care se folosesc de subtilităţi doctrinare ca să manipuleze religia uită, sau nici nu ştiu să trăiască creştineşte. Ei doar simulează viaţa creștină, de aceea pot uşor juca la ruleta rusească viețile altora.

Imagine: Reprezentarea martiriului Sfântului Pavel Mărturisitorul în manuscrisul Menologului lui Vasile al II-lea, Împăratul Bizanțului, din jurul anului 1000.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 6 noiembrie 2012.)

More...

mihaela.stan November 6, 2016 Cultura si Spiritualitate