Sfântul copiilor: Stelian Paflagonul

În perioada premergătoare Sărbătorii Nașterii Domnului, a Dumnezeului făcut Prunc, în Biserica Ortodoxă se comemorează și cel puțin doi sfinți celebri pentru bunătatea lor arătată copiilor: Sfântul Stelian, pe 26 noiembrie, și Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie.

Sfântul Stelian s-a născut în secolul al VI-lea, în Adrianopole, în provincia Paflagonia din Turcia actuală, într-o familie foarte bogată. Fiind o perioadă de mare înflorire a creștinismului și a vieții religioase, în întregul Imperiu Bizantin, Stelian li s-a alăturat eremiților din împrejurimile localității sale, cu gândul de a se dedica mai deplin meditației și liniștii interioare, având ca prioritate comuniunea cu Dumnezeu, în deplină seninătate a sufletului.

Spre deosebire de alți pustnici însă, el mai mergea și între oameni pentru diverse faceri de bine, revenind apoi în mica sa peșteră, pentru liniștire și rugăciune. Într-una din peregrinări, din compasiune a simțit imboldul să-și așeze mâna peste un copil rănit, ceea ce înainte nu îndrăznise să facă, cunoscând tradiția cu rădăcini biblice, conform căreia doar persoanele consacrate – Apostolii și urmașii lor, episcopii și preoții – făceau acest lucru față de bolnavi. Copilul și-a revenit imediat, iar de atunci eremitul cu puteri vindecătoare a fost căutat de către cei în suferință din împrejurimi, tineri sau batrâni.

Sfântul Stelian s-a preocupat în principal de copii, de suferințele, dar și de educația lor. Se spune că familii din toate categoriile sociale i-au încredințat educarea copiilor lor, iar el a fost constrâns să caute un spațiu mai mare și să aleagă dintre prietenii săi eremiți asistența de care avea nevoie pentru a se îngriji de atât de multi oameni. A devenit, astfel, creatorul a ceea ce astăzi numim grădiniță, unde părinții îsi puteau lăsa copiii în siguranță.

Stelian va deveni și sfântul protector al copiilor încă nenăscuți, datorită povestirilor despre rugăciunile sale miraculoase pentru o tânără femeie care îl ajuta cu îngrijirea copiilor, dar care nu putea avea copii. Când femeia a rămas însărcinată, vestea despre minunata sa vindecare de sterilitate a fost răspândită, iar Sfântul Stelian căutat adesea să se roage pentru femeile sterile.

Sfântul copiilor a trăit până la adânci batrâneți, și se spune că atunci când a fost înmormântat, chipul său păstra strălucirea Harului care i se întipărise în suflet la tinerețe, când Dumnezeu i Se revelase în singurătatea peșterii sale pustnicești, și-l inspirase pentru întreaga sa viață pământească, dedicată răspândirii Luminii, înmulțirii bucuriei.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 26  noiembrie 2013.)

More...

mihaela.stan November 26, 2016 Cultura si Spiritualitate