Dedicarea Fecioarei Maria în slujba Templului

Dedicarea Fecioarei Maria în slujba Templului

Pe data de 21 noiembrie, Biserica celebrează un eveniment cu relevanță religioasă păstrat în Tradiția Bisericii, deși nu în Biblie: momentul dedicării Fecioarei Maria Templului din Ierusalim, de către părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana. ...

Ȋmbogăţirea materială, sau cea spirituală?

Ȋmbogăţirea materială, sau cea spirituală?

Ȋn prima duminică din Postul Crăciunului se lecturează, la Liturghie, pasajul evanghelic despre bogatul căruia i-a rodit din belşug pământul. Este una dintre multele pilde rostite de către Domnul Hristos ucenicilor Săi, pentru a-i ȋnvăţa pe e ...

Postmodernismul: viața între mimetismul consumist şi cel ancestral

Postmodernismul: viața între mimetismul consumist şi cel ancestral

În epoca „megaofertelor”, a gândi şi a trăi într-un mod propriu, asumat conştient și liber, iar nu constrâns sau manipulat, este, s-ar putea spune, un lux. Iar a trăi conform unei anume concepţii clar exprimabile de viaţă este un şi mai m ...

Echilibrul fragil al lumii

Echilibrul fragil al lumii

Data de 8 noiembrie 2016 a devenit un punct de reper în retorica virtuală, și nu numai acolo. Pentru că la această dată alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii au lăsat să se înțeleagă faptul că oricât de plăcute ar fi ,,libe ...

Milostenia: mâna lui Hristos care redă omului demnitatea

Milostenia: mâna lui Hristos care redă omului demnitatea

Cea de-a doua aripă a postului - milostenia - este, poate, una dintre cele mai neînţelese virtuţi creştine. Căci unii o consideră ca pe o „răscumpărare a datoriilor sufleteşti” proprii sau ale altora; alţii o văd ca pe un mijloc numai bun ...

Postul, ca premisă a rugăciunii

Postul, ca premisă a rugăciunii

Credincioşii practicanţi sunt familiarizaţi cu afirmaţia că postul nu este deplin, dacă nu este susţinut de două aripi: rugăciunea şi milostenia. Dacă înfrânarea de la plăcerile fizice, mai puţin spirituale - adică postul - presupune o st ...

Rostul postului creştin

Rostul postului creştin

Data de 15 noiembrie coincide, în fiecare an, cu începutul Postului Crăciunului, în tradiţia ortodoxă. Tradiţia vestică, de sorginte romano-catolică, numeşte perioada premergătoare Naşterii Domnului Advent, şi diferă, în bună parte, de cea ...

Postul Crăciunului şi viaţa cea vie

Postul Crăciunului şi viaţa cea vie

În perspectiva marilor Sărbători, Biserica a orânduit, în vremurile de început ale Creştinismului, pregătirea omului pentru ele.  Un fapt preluat, în fond, din tradiţia iudaică, unde toate cele privitoare la viaţa spiritual-religioasă a omul ...

Grigorie Palama: floarea Bizanţului înflorită în Tesalonic

Grigorie Palama: floarea Bizanţului înflorită în Tesalonic

Data calendaristică a celebrării Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, este cea de 14 noiembrie; deşi el este cinstit în Biserica Ortodoxă şi în duminica a doua a Postului Mare, care-i este dedicată. Născut în anul 1296, în ...

Demnitatea la superlativ: Sfântul Ioan Gură de Aur

Demnitatea la superlativ: Sfântul Ioan Gură de Aur

Dacă cineva m-ar întreba care-mi sunt sfinţii „preferaţi”, i-aş putea răspunde şi în somn că unul dintre ei este inegalabilul Sfânt Ioan Gură de Aur. Când îi rosteşti numele, îţi vine să te ridici obligatoriu în picioare, în poziţ ...

Page 2 of 41234