Gabriel Arhanghelul – îngerul bunelor vestiri

În general, în Ortodoxie, orice Praznic Împărătesc – adică dedicat unui eveniment major din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos – este secondat nemijlocit de comemorarea personajului sau personajelor biblice în directă legătură cu respectiva sarbătoare.

Aşa se face că, pe data de 26 martie, în ziua imediat următoare Buneivestiri, Biserica îl comemorează pe Sfântul Arhanghel Gavriil, cel care a fost trimis din Cer de către Dumnezeu să-i vestească Maicii Domnului faptul că a fost aleasă drept lăcaş pământesc al Fiului lui Dumnezeu micşorat la măsura omului, pentru a-l apropia pe om mereu mai mult de Dumnezeu.

Stăruind asupra textelor liturgice care împodobesc sărbătoarea Buneivestiri, aflăm mai bine rolul Arhanghelului Gavriil în contextul sărbătorii şi implicit în istoria umanităţii.

Astfel, în stihul al doilea al vecerniei Buneivestiri se face referire la nedumerirea Maicii Domnului însăşi, faţă de marea taină a întrupării Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei fecioresc: „Te arăţi mie ca un om, şi cum vesteşti graiuri mai presus de om? Ai zis că va fi Dumnezeu cu mine şi Se va sălăşlui în pântecele meu. Şi cum voi fi sălaş desfătat, spune-mi, şi loc Celui ce este mai presus de heruvimi?

Următorul stih cuprinde răspunsul, explicaţia Arhanghelului Gavriil: „Dumnezeu unde voieşte se biruieşte rânduiala firii, şi se lucrează cele ce sunt mai presus de om. Crede cuvintelor mele cele adevărate, Ceea ce eşti cu totul sfântă şi fără de prihană.” Finalul acestui stih este cutremurător: „Iar ea strigat: Fie mie acum după cuvântul tău, şi voi naşte pe Cel fără de trup, Care va lua din mine trup, pentru ca să ridice, cu împreunarea, ca un puternic, pe om la cinstea cea dintâi.

Arhanghelul Gavriil este, deci, trimisul lui Dumnezeu spre a le vesti oamenilor lucruri mai presus de fire, sau ceea ce omul numeşte „ilogic”. De fapt, îngerii lui Dumnezeu sunt fiinţe pur spirituale care trăiesc în proximitatea lui Dumnezeu, atemporal, sau în meta-timp. De aceea şi logica vestirilor lor este, în fond, o meta-logică, specifică lui Dumnezeu, iar nu oamenilor.

Cei care au trăit minuni în viaţa lor ştiu cel mai bine cum meta-logica înfrânge, copleşeşte logica strict umană. Numai că, pentru a te bucura şi a te face părtaş la ea este nevoie de credinţă. Credinţa şi primenirea interioară a omului sunt premisele bunelor vestiri îngereşti.

Imagine: Bunavestire, mozaic de Pietro Cavallini, din Bazilica Santa Maria in Trastevere, Roma, cca. 1296-1300.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 26 martie 2013.)

More...

mihaela.stan March 26, 2017 Cultura si Spiritualitate