Benedict din Nursia, patron al Europei

Benedict din Nursia, patron al Europei

Puțini dintre europeni știu și admit faptul că Europei, sau construcției europene de după al Doilea Război Mondial, i-au fost oferite, de către Biserica Vestului, începând din anul 1964, și modele spirituale, în persoanele unor sfinți din div ...

Omul, ca receptor al Luminii necreate

Omul, ca receptor al Luminii necreate

În contextul săptămânii care urmează nemijlocit Duminicii Sfântului Grigorie Palama, se cuvine a ne gândi, fiecare dintre noi, în ce măsură suntem sau putem fi, ca persoane, receptacule ale Luminii necreate, despre care a teologhisit foarte prof ...

Filantropia care aduce îngeri în viaţa omului

Filantropia care aduce îngeri în viaţa omului

Pe 12 martie, calendarul bisericesc ortodox face și comemorarea Sfântului Grigorie Dialogul, Papă al Romei, autorul Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite, care se celebrează în zilele de peste săptămână în Postul Mare ortodox, și iniția ...

Grigorie Palama: apologetul Energiilor necreate

Grigorie Palama: apologetul Energiilor necreate

Duminica a doua a Postului Mare ortodox este dedicată unuia dintre cei mai de seamă teologi medievali: Sfântul Grigorie Palama. Celebrarea calendaristică a Sfântului Grigorie se face pe data de 14 noiembrie. Dacă Biserica Vestului şi-a aşezat fu ...

Sanctuarul circular de la Sarmizegetusa Regia

Sanctuarul circular de la Sarmizegetusa Regia

În cultura materială religioasă intră, în primul rând, arhitectura religioasă. Începutul arhitecturii religioase româneşti este legat de judeţul Hunedoara, îndeosebi de Ţara Haţegului, fiindcă aici a existat, din Antichitate, un constant fo ...

Cultura religioasă – ingredientul absent al societății postmoderne

Cultura religioasă – ingredientul absent al societății postmoderne

Cel de-al treilea mileniu creștin a debutat și merge mai departe sub spectrul atentatelor teroriste. După macabrul 11 septembrie 2001, seria uciderilor în numele „credinței” a continuat, continuă, în diverse forme, din America până în Asia ...

Luminarea minții: îndatorire colaterală postirii

Luminarea minții: îndatorire colaterală postirii

După Duminica numită a Ortodoxiei, în Biserica Ortodoxă urmează cea a Sfântului Grigorie Palama. Acest lucru nu este deloc întâmplător, dimpotrivă. Căci proclamarea izbânzii asupra iconoclasmului, la Sinodul de la Constantinopol, din anul 843, ...

Remember al modelelor autentice

Remember al modelelor autentice

Într-o lume suprasaturată de mitul „vedetelor” propagate ostentativ și al îmbogățiților fraudulos care, de regulă, stau în spatele lor sau lângă ele, este foarte greu să ții un echilibru valoric decent al propriei vieți. Mai ales atunci ...

Ortodoxie şi ortopraxie

Ortodoxie şi ortopraxie

În contextul duminicii Ortodoxiei, nu este inutil a reflecta la ortodoxia fiecăruia dintre cei care suntem botezaţi în Biserica Ortodoxă. Căci, ne place sau nu, Taina Botezului ni se dăruieşte - şi este un dar de cel mai mare preţ pentru viaţa ...

De ce o Duminică a Ortodoxiei?

De ce o Duminică a Ortodoxiei?

Consacrată deja de peste un mileniu, Duminica Ortodoxiei, cea dintâi din Postul Mare ortodox, este încă interpretată greșit de către mulți. Lămurirea semnificației ei nu este deloc superfluă. Prima lămurire absolut necesară omului postmodern ...

Page 3 of 41234