Căsătoria – comuniune în iubire, după modelul Sfintei Treimi

Data de 10 mai este una specială pentru cei care preţuiesc fundamentul divin al căsătoriei. În această zi, în calendarul ortodox este celebrat Sfântul Apostol Simon Zilotul, socotit patron al căsătoriei. Acest sfânt nu este nimeni altul decât mirele de la celebra nuntă din Cana Galileii, unde Mântuitorul Iisus Hristos a săvârşit, la mijlocirea Maicii Sale, prima Sa minune: transformarea apei în vin. (Ioan 2, 1-11)

Deşi aflată într-o criză fără precedent a familiei, societatea nu pare deloc dispusă spre schimbarea de perspectivă asupra acestei instituţii desacralizate până la vulgarizare.

Exact aşa cum s-a întâmplat şi cu iubirea, ca o consecinţă directă a înstrăinării omului de Dumnezeu, Care este iubire, căsătoria este astăzi înţeleasă în mod autonom de prototipul ei, Sfânta Treime – comuniune de Persoane, în iubire.

Orice creaţie ruptă de persoana care a creat-o îşi pierde mult din specificitate, din valoare; fiindcă ea înmagazinează, în fond, o parte din identitatea celui care a creat-o. În cazul omului şi al căsătoriei, ruperea lor de Creator echivalează nu numai cu o pierdere de identitate, ci şi cu alienarea în hăţişul materiei şi al carnalităţii, cu îndepărtarea de prototip.

Numai cine acceptă, crede acest adevăr profund, îşi înţelege rostul său, al nostru, ca oameni: am fost plăsmuiţi din iubire divină şi suntem împliniţi doar imitând-o, cu consecvenţă.

Fericitul mire de odinioară, din Cana Galileii, poate fi pretextul de a reflecta la fundamentele existenţei noastre ca fiinţe sociale: iubirea şi comuniunea.

Iubirea care-L exclude sau marginalizează pe Dumnezeu-Iubire nu poate fi una deplină; uniunea de persoane care exclude sau marginalizează pe Dumnezeu-Comuniune în iubire a Trei Persoane nu poate fi una deplină.

A-L avea şi ţine pe Dumnezeu în centrul vieţii, precum nuntaşii din Cana pe Hristos la festinul lor, este cheia plinătăţii existenţei. Omul are vocaţia plinătăţii, nu a ratării, însă este lăsat să aleagă liber.

Imagine: Nunta din Cana Galileii, frescă din biserica Mânăstirii Kalenić – Serbia, sec. al XV-lea.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 10 mai 2012.)

More...

mihaela.stan May 10, 2017 Cultura si Spiritualitate