Omul – fiinţă creatoare

Mulţi dintre noi am auzit de el, sau am şi vizitat vestitul complex monahal grecesc de la Meteora, un spaţiu unde Creaţia lui Dumnezeu se împleteşte spectaculos cu creaţiile oamenilor. Miracolul natural al stâncilor care „răsar“ din câmpia Thesaliei este completat de măiestria construcţiilor mânăstireşti ce împodobesc vârfurile unora dintre cele peste o mie de stânci foarte abrupte.

Pe data de 17 mai, calendarul ortodox îi comemorează şi pe ctitorii uneia dintre mânăstirile de la Meteora, Mânăstirea Varlaam, anume pe Sfinţii Nectarie şi Teofan, doi fraţi de origine nobilă care, în anul 1518, au construit biserica închinată Tuturor Sfinţilor.

Oricine vizitează o mânăstire de la Meteora rămâne impresionat, la fel cum rămâi impresionat de orice creaţie a omului care implică măiestrie şi este făcută să dureze în timp. Creaţiile umane nasc, în fond, civilizaţia.

Omul ca fiinţă are înscrisă în „tiparul” său genetic calitatea de creator, a fost creat de Dumnezeu după chipul Său, spre a ajunge la asemănarea cu El.

Lui Dumnezeu Îi este proprie iubirea, El este iubire, dar Îi este deopotrivă propriu şi faptul de a crea. Actul creator este unul la fel de intrinsec şi imuabil Sfintei Treimi, ca şi iubirea: „Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez.” (Ioan 5, 17) Şi, la fel ca în cazul iubirii, Dumnezeu Însuşi a amprentat întreaga Sa Creaţie, şi îndeseobi pe om, „regele” Creaţiei,  şi cu capacitatea şi imboldul de a crea.

A comemora pe marii creatori, cum sunt şi ctitorii Mânăstirii Varlaam, este un prilej de a reflecta la dimensiunea creatoare a fiecăruia dintre noi, ca oameni.

Evident, nu toţi am fost înzestraţi cu talentul şi posibilitatea creaţiilor grandioase, fie ele materiale, fie intelectuale, spirituale. Însă toţi suntem înzestraţi cu dar creator. El trebuie doar conştientizat, cultivat, şi mai ales folosit în sens pozitiv, căci, aşa după cum istoria umanităţii ne-o arată, omul creează frumosul util şi grandios, dar poate la fel de bine crea şi hidosul inutil şi degradant.

Credit foto: Mike Reyfman

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 17 mai 2012.)

More...

mihaela.stan May 17, 2017 Cultura si Spiritualitate