Sărbătoarea Înălţării Domnului

În decursul anului liturgic ortodox există douăsprezece sărbători care se deosebesc de toate celelalte, anume Praznicele Împărăteşti. Ele sunt denumite astfel, întrucât sunt dedicate celor mai mari evenimente din istoria mântuirii omului de către Fiul lui Dumnezeu întrupat în istorie.

Toate aceste sărbători sunt reprezentate iconografic pe iconostasele bisericilor ortodoxe, deci uşor de memorat de către orice persoană interesată s-o facă. Una dintre ele este Înălţarea Domnului, eveniment comemorat la patruzeci de zile după Înviere.

Relatarea despre Înălţarea Domnului la cer se află înscrisă în Evanghelia după Luca (Luca 24, 50-52) şi în Faptele Apostolilor (Fapte 1, 1-11).

Trei lucruri îmi par esenţiale de reţinut, din cele două fragmente: după Înviere, Domnul Hristos a stat încă patruzeci de zile între ucenicii, apostolii Săi, spre a-i învăţa despre împărăţia Sa: „arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte 1, 1-3); El S-a înălţat la ceruri de pe muntele Măslinilor, în prezenţa apostolilor şi a doi îngeri, binecuvântându-i pe apostoli, fapt care i-a umplut de bucurie: „Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.” (Luca 24, 51-52); îngerii le-au reamintit apostolilor despre cea de-a doua venire a lui Hristos pe pământ: „Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer.” (Fapte 1, 11)

Acesta fiind, în mare, conţinutul evenimentului astăzi comemorat, oricine îşi poate alege un punct de reflecţie din relatarea lui: fie împărăţia lui Dumnezeu – o realitate spirituală care începe înlăuntrul fiecăruia dintre noi; fie bucuria mare a binecuvântării lui Hristos, de care omul contemporan se lipseşte cu multă uşurătate, nesocotind-o; fie cea de-a doua venire a lui Hristos, ca Judecător al lumii, deci al gândurilor, cuvintelor şi faptelor fiecăruia dintre muritori, fie el credincios, au ba.

Imagine: Înălțarea Domnului, mozaic bizantin din Domul din Monreale-Sicilia, cca.1180.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 24 mai 2012.)

More...

mihaela.stan May 25, 2017 Cultura si Spiritualitate