Apostolii, apostolatul şi apostolicitatea Bisericii

Apostolii, apostolatul şi apostolicitatea Bisericii

Toată creştinătatea care îi cinsteşte pe sfinţii consacraţi ca atare de către Biserică - căci este cunoscut faptul că unele denominaţiuni creştine nu au cultul sfinţilor - îi sărbătoreşte, pe data de 29 iunie a fiecărui an calendaristic ...

Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din Constanța

Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din Constanța

Celebrarea calendaristică a corifeilor apostolilor lui Hristos, Petru și Pavel, pe data de 29 iunie a fiecărui an, impune rememorarea unui lăcaș de cult semnificativ care le-a fost închinat lor. Unul dintre aceste lăcașuri este și catedrala ortod ...

Sfântul Apostol Pavel

Sfântul Apostol Pavel

Originar din Tarsul Ciliciei, fruntaş între evreii foarte zeloşi ai timpului său, de o inteligenţă şi erudiţie sclipitoare, Saul, cel care va deveni Sfântul Apostol Pavel, a fost convertit şi chemat la apostolat de către Mântuitorul Hristos du ...

Sfântul Apostol Petru

Sfântul Apostol Petru

Atât Biserica Estului, cât şi cea din Vest îi sărbătoresc, pe data de 29 iunie, în fiecare an, pe cei consideraţi corifeii apostolilor, Sfinţii Petru şi Pavel. Amândoi şi-au sfârşit viaţa pământească în Roma, amândurora le-a fost ridic ...

Dragostea care niciodată nu cade

Dragostea care niciodată nu cade

Primul între roadele Duhului Sfânt în sufletul omului este dragostea. În toată istoria umanităţii, nimeni nu a egalat apologia şi definiţia Apostolului Pavel dată dragostei, în capitolul al XIII-lea al primei sale epistole către Corinteni: ...

Omul şi dreptatea lui Dumnezeu

Omul şi dreptatea lui Dumnezeu

În contextul duminicii precedente, al referirii la prioritatea vieţii din perspectiva meta-logicii divine, anume: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă”, oricine se poate întreb ...

Cuviosul David din Tesalonic

Cuviosul David din Tesalonic

În viaţa personală, sau măcar în istorie, fiecare om întâlneşte cel puţin o prezenţă discretă, care nu se străduieşte să iasă prin nimic în evidenţă, dar totuşi este atât de evidentă şi mai ales plăcută. Calendarul creştin este, ...

Grijile vieţii şi prioritatea ei

Grijile vieţii şi prioritatea ei

Unul dintre cele mai frumoase şi limpezi pasaje evanghelice din Evanghelia după Matei se lecturează, în Ortodoxie, la Liturghia din duminica a treia de după Cincizecime. Este vorba despre versetele 22-33 din capitolul al VI-lea al acestei Evanghelii. ...

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul sau Sânzienele

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul sau Sânzienele

În ziua de 24 iunie a fiecărui an, Biserica face pomenirea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în popor şi sub denumirea de Drăgaica, sau Sânzienele. Acest sfânt apare în iconografia ortodoxă în mai multe ipostaze, una dintre ele ...

Biserica reformată din Acâș, județul Satu Mare

Biserica reformată din Acâș, județul Satu Mare

Dacă grandioasa Catedrală catolică Sfântul Mihail, din Alba Iulia, sau biserica fortificată din Cisnădioara sunt mai mult sau mai puțin cunoscute ca fiind primele de factură romanică din Transilvania, biserica reformată din satul Acâș, județu ...

Page 1 of 41234