Sărbătoarea Cincizecimii sau Rusaliile

Într-o enumerare extrem de simplistă, istoria umanităţii s-ar putea marca, din punct de vedere creştin, prin patru puncte esenţiale: primul este momentul căderii omului în păcatul originar, sau degradarea comuniunii depline între Creator şi creatură, prin neascultarea creaturii de Creatorul său; al doilea este restaurarea comuniunii rupte, prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi Învierea Sa din morţi – temelia, fundamentul creştinismului; al treilea este momentul Rusaliilor, al Pogorârii Duhului Sfânt, Mângâietorul, asupra Sfinţilor Apostoli – şi prin ei asupra tuturor păstrătorilor învăţăturilor şi succesiunii apostolice – ca însoţitor, mângâietor al umanităţii până la sfârşitul istoriei; iar al patrulea va fi momentul Parusiei, al celei de-a Doua Veniri a Domnului Hristos în lume, ca Judecător al ei.

Sărbătoarea Rusaliilor comemorează, aşadar, un  moment cheie al istoriei. Dar această sărbătoare este, ca şi Învierea Domnului, o realitate eternă, nu numai o comemorare, adică transcende istoria, timpul şi spaţiul. Căci Sfântul Duh este imuabil, prezent şi în Creaţie dintru începuturi: „Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.” (Facere 1, 2). El este a Treia Persoană a Sfintei Treimi.

Cincizecimea este, prin excelenţă, Sărbătoarea comuniunii, deplina comuniune fiind cea în Duh. Fără Duh Sfânt nu există comuniune de profunzime, ci doar „relaţii” nedepline.

În Biserica Ortodoxă, Duminica Rusaliilor este precedată de Sâmbăta morţilor, sau Moşii de vară, şi este urmată, luni, de ziua dedicată Sfintei Treimi. Hristos a murit şi S-a pogorât la iad spre a-i cuprinde real în iubirea, în Învierea Sa, pe toţi cei morţi până la El; înaintea Cincizecimii, Biserica îi comemorează pe toţi morţii dinaintea noastră, a celor încă vii, spre a-i cuprinde şi pe ei, conştient, în iubirea noastră şi în bucuria sărbătorii Rusaliilor. Împreună, cei vii şi cei trecuţi dincolo, mergem la ospăţul comuniunii depline, al Sfintei Treimi.

Să intrăm, deci, în bucuria comuniunii în Duh Sfânt, purtând în iubirea noastră pe toţi cei vechi şi noi!

Imagine: Cincizecimea, miniatură din „Evangheliarul lui Rabula”, sec. al VI-lea.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 2 iunie 2012.)

More...

mihaela.stan June 4, 2017 Cultura si Spiritualitate