Sfântul Apostol Pavel

Originar din Tarsul Ciliciei, fruntaş între evreii foarte zeloşi ai timpului său, de o inteligenţă şi erudiţie sclipitoare, Saul, cel care va deveni Sfântul Apostol Pavel, a fost convertit şi chemat la apostolat de către Mântuitorul Hristos după Înviere, printr-o modalitate pe măsura zelului său: o „întrevedere” personală, pe drumul Damascului, în care Domnul înviat i S-a arătat şi l-a mustrat pentru faptul că L-a prigonit.

Autor dovedit sau presupus a nu mai puţin de paisprezece dintre scrierile receptate în canonul biblic al Noului Testament, Pavel este, practic, părintele spiritual al Europei creştine, el făcând trei călătorii misionare din Asia înspre Europa, întemeind comunităţi creştine pe care le-a îndrumat apoi inclusiv prin scrieri/scrisori, adecvate problemelor specifice fiecărei comunităţi.

Răsfoindu-i epistolele, este imposibil să nu rămâi cu ceva lipit de suflet, dintre elocventele sale spuse. Însă, evident, emblema paulină rămâne celebrul, dar totuşi prea puţin aprofundatul imn dedicat iubirii, din prima sa epistolă către Corinteni, capitolul al XIII-lea: „De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.

Poate că reflecţia serioasă la acest text paulin, de o frumuseţe şi profunzime fără egal, este cel mai frumos mod de a-l cinsti cum se cade pe marele apostol al neamurilor, al Europei, Sfântul Pavel.

Imagine: Botezul Sfântului Apostol Pavel, oficiat de către Anania, mozaic din Cappella Palatina, Palermo, cca. 1140-70.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 30 iunie 2012.)

More...

mihaela.stan June 29, 2017 Cultura si Spiritualitate