Jertfa: element intrinsec al comuniunii

În calendarul ortodox se celebrează foarte des sfinţi martiri, oameni care s-au jertfit pentru credinţa lor în Mântuitorul Iisus Hristos, care au refuzat să abdice de la comuniunea cu El, plătind acest refuz cu viaţa. Pe 10 iulie, sunt comemorați cei 45 de mucenici din Nicopolea Armeniei.

Vechiul Testament este reperul principal în materie de jertfe, care să probeze şi să menţină relaţia de comuniune în fidelitate dintre oameni şi Dumnezeu. Însă jertfele, ofrandele, sunt caracteristici ale oricărei religii, ceea ce denotă faptul că fiinţa umană, chiar în starea ei de cădere adamică, a păstrat în matricea sa genetică caracteristica esenţială de chip al lui Dumnezeu chemat la asemănarea şi comuniunea cu El.

Atât Creaţia, cât şi omul se menţin în rostul lor doar în măsura în care păstrează comuniunea cu Creatorul, dăruindu-se liber Lui. Acest rost s-a rupt odinioară, prin refuzul adamic de a se afla în comuniune de iubire liberă, în adevăr, cu Dumnezeu, prin orgoliul lui Adam de a deveni el însuşi dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Hristos-Fiul lui Dumnezeu întrupat în istorie a restaurat, prin propria dăruire jertfelnică de Sine, relaţia de comuniune Dumnezeu-om şi om-om. De atunci, omului îi este mult mai simplu să menţină relaţia de comuniune cu Creatorul său, şi implicit cu semenii. Fiindcă i s-a arătat exact Calea, are Evanghelia şi Harul Cincizecimii la îndemână.

Şi totuşi, menţinerea comuniunii nu este întotdeauna o dăruire simplă, ci deseori este o dăruire dureroasă, numită jertfă, sau mucenicie. Nu ar fi jertfa, durerea, ci doar dăruirea, dacă omul s-ar menţine constant în graniţele poruncilor dumnezeieşti. Dar orice transgresiune a acestor porunci presupune jertfa cuiva în scopul refacerii comuniunii. Ura, invidia, pizma, desfrânarea în toate formele ei, minciuna, furtul, trădarea etc. sunt tot atâtea transgresiuni ale graniţelor în care poate exista comuniunea cu Dumnezeu şi între semeni.

Cei care ţin realmente la comuniune, se jertfesc pentru ea, chiar nevinovaţi fiind ei înşişi. Dar cine mai ţine astăzi, în epoca „relaţiilor”, a „reţelelor” şi „clanurilor” concurente, la comuniunea reală?

Imagine: Jertfele lui Abel și Melchisedec, bineplăcute lui Dumnezeu, prototip al jertfei autentice, mozaic din bazilica Sant’Apollinare in Classe Ravena, sec. al VII-lea.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 10 iulie 2012.)

More...

mihaela.stan July 10, 2017 Cultura si Spiritualitate, Diverse