Ravena şi Sfinţii săi: Apolinarie şi Vitalie

Orice cunoscător de cultură europeană a auzit ceva minimal despre Ravena – oraşul vestic cu biserici bizantine, împodobite cu mozaicuri excepţionale. Puţini dintre noi îşi mai iau însă timpul necesar să lectureze câte ceva şi despre unii dintre patronii spirituali ai acestor edificii unice. Pe data de 23 iulie, Biserica îi celebrează pe doi dintre ei: Apolinarie şi Vitalie.

Apolinarie s-a născut în Antiohia, iar Sfântul Petru l-a luat cu el la Roma şi l-a numit episcop de Ravena, unde Apolinarie a vindecat-o miraculos pe soţia guvernatorului, care s-a convertit cu întreaga lui familie la creştinism. În acest fel, Sfântul Apolinarie a putut să facă misiune în Ravena, timp de 12 ani, după care, din cauza faimei de învăţător creştin, a fost exilat în Iliria, revenind, după alţi 12 ani, în Italia. A fost reprimit cu bucurie de către oamenii din Ravena, lucru ce a trezit invidia preoţilor pagâni, care nu au întârziat să-l denunţe la împăratul Vespasian. Deşi nu au primit de la împărat împuternicire de a-l ucide, ci doar de a-l scoate în afara oraşului, zeii urmând a-şi face singuri dreptate, dacă fuseseră lezaţi de Apolinarie, păgânii l-au ucis  cu cuţitele. Sfintele sale relicve sunt păstrate la Ravena, în bazilica ce îi este închinată, Sant` Apollinare Nuovo.

Vitalie s-a născut într-o familie nobilă din Milano. A făcut parte din armata imperială, ajungând să se împrietenească cu consulul Paulinus, cu ajutorul căruia a putut fi alături de creştinii persecutaţi, vizitându-i în temniţă, sau în locurile lor de refugiu. Paulinus era un mare duşman al creştinilor, dar, neştiind ca Sfântul Vitalie este creştin, l-a invitat să călătorească cu el la Ravena. La sosirea în oras, Vitalie a auzit despre un medic creştin pe nume Ursicinus, care fusese condamnat la tortură şi era înspăimântat de moartea ce îl aştepta. S-a dus la acel medic, l-a îmbărbătat în credinţă, medicul a fost martirizat, iar Vitalie l-a înmormântat. Consulul Paulinus a aflat despre cele întâmplate, l-a chemat la interogatoriu pe Vitalie, care şi-a mărturist apartenenţa creştină, fără frică. A urmat întemniţarea, torturarea şi finalmente uciderea Sfântului Vitalie, prin îngroparea de viu într-un şanţ,  pe 27 aprilie 171. Relicvele Sfântului Vitalie se află în celebra bazilică San Vitale, ridicată chiar pe locul martiriului său.

Dacă şi numai în această zi luăm aminte la crezul şi atitudinile celor doi sfinţi, primim, cu certitudine, imboldul de a fi mai frumoşi şi mai bogaţi sufleteşte, ca şi bisericile lor celebre din Ravena.

Imagine: Mozaicul de pe calota absidei altarului bazilicii Sant` Apollinare in Classe, Ravena, sec. al VI-lea.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 23 iulie 2013.)

More...

mihaela.stan July 23, 2017 Cultura si Spiritualitate