Irodiada: prototipul femeii obraznice şi viclene

Irodiada: prototipul femeii obraznice şi viclene

În contextul martiriului Sfântului Ioan Botezătorul, Evanghelia face referire la un personaj feminin puţin luat în consideraţie - ca anti-model - de către cei care citesc sau cunosc, în mare, faptele biblice majore. Evaghelistul Matei este cel ca ...

Mitropolitul Sfânt Varlaam al Moldovei

Mitropolitul Sfânt Varlaam al Moldovei

Pe data de 30 august, calendarul ortodox îl pomeneşte şi pe Sfântul Varlaam, mitropolitul Moldovei (1632-1653). Unul dintre ierarhii ortodocşi de anvergură, mitropolitul Varlaam „se vede”, până astăzi, în reperele fundamentale ale Iaşiului: ...

Ioan Botezătorul şi raţiunea divină a afectelor şi comportamentului uman

Ioan Botezătorul şi raţiunea divină a afectelor şi comportamentului uman

Cu Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, celebrată în fiecare an pe 29 august, se încheie ciclul marilor evenimente ale anului bisericesc ortodox, ce începe la 1 septembrie. Luna august se poate spune că este consacrată, în e ...

Sfântul Fanurie, sau despre sfinţirea durerii

Sfântul Fanurie, sau despre sfinţirea durerii

Unul dintre sfinţii foarte veneraţi în Insula Rodos, din Grecia, este Sfântul Mucenic Fanurie, pe care calendarul ortodox îl comemorează pe data de 27 august. S-au păstrat mai multe tradiţii despre viaţa lui, toate având în comun faptul că ma ...

Neputinţa de a iubi

Neputinţa de a iubi

În afară de proasta gestionare a iubirii, omul se mai poate afla şi în trista situaţie de a nu mai iubi, ajungând să cultive opusul iubirii - ura - în diversele ei forme: invidie, pizmă, crimă. Ura naşte chiar şi monştri bipezi eleganţi, cu ...

Haosul credinţei, haosul iubirii…

Haosul credinţei, haosul iubirii…

Se ştie şi constată statistic mereu şi mereu, că în ţările dezvoltate credinţa oamenilor în Dumnezeu este în continuă descreştere. Iar rata divorţurilor, a sinuciderilor, a parteneriatelor homosexuale, a crimelor şi atentatelor, este în co ...

Gestionarea iubirii – o responsabilitate bagatelizată

Gestionarea iubirii – o responsabilitate bagatelizată

Prima ratare a sensului său de către om - aceea adamică - a fost consecinţa proastei gestionări a „capitalului” fundamental intrinsec ce-i fusese dăruit la Creaţie: iubirea. Creat din iubire şi pentru a-şi iubi Creatorul şi pe semenii săi, ...

Iubirea care nu cade niciodată

Iubirea care nu cade niciodată

Între valorile fundamentale ale omului, iubirea este, cu certitudine, prima. Căci Însuşi Creatorul a „legiferat”: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul ...

Biblia, sfinţii şi rostul vieţii

Biblia, sfinţii şi rostul vieţii

Modelele de viaţă ale copilăriei - sau ale celor şapte ani de acasă - marchează în mod decisiv spectrul valoric al oricărei persoane. Sunt fundaţia pe care se construieşte, apoi, întreaga imagine, viziune despre ceea ce este, în esenţă, bun ...

Saul: regele democratic voit şi de Dumnezeu învestit, dar singur ratat

Saul: regele democratic voit şi de Dumnezeu învestit, dar singur ratat

În contextul celebrării Proorocului Samuel, este potrivit a desluşi istoria primilor regi ai evreilor, un exemplu concret al trecerii de la teocraţie - vox Dei, la democraţie - vox populi. Când bătrânii poporului evreu au cerut un rege, „ca şi ...

Page 1 of 41234