Schimbarea la Faţă a Domnului

Pe data de 6 august, Biserica a stabilit sărbătorirea Schimbării la Faţă a Domnului Hristos (Metamorfosis, în greacă) – eveniment petrecut pe muntele Tabor, în Nordul Ţării Sfinte.

Trei dintre Praznicele bisericeşti ortodoxe majore sunt, până astăzi, marcate constant de evenimente supranaturale, care se petrec în locurile unde s-au derulat odinioară evenimentele evanghelice: Învierea Domnului, Boboteaza şi Schimbarea la Faţă.

De Înviere, se pogoară Lumina Sfântă la Mormântul Domnului; de Bobotează, la presupusul loc al Epifaniei, se văd valuri ale râului Iordan care se întorc îndărătul cursului firesc; la slujba de Schimbarea la Faţă a Domnului, Taborul este „marcat” de nori.

Aceste trei evenimente din viaţa Mântuitorului sunt cele care au vădit, fără dubii, Dumnezeirea Sa. Importanţa lor pentru istoria mântuirii omului este, prin iconomie dumnezeiască, subliniată până astăzi inclusiv prin aceste fenomene suprafireşti, astfel încât tot cel doritor a crede să aibă şi nişte dovezi „palpabile” la îndemână.

Dacă Boboteaza este, în fond, un moment al revelării Sfintei Treimi, Schimbarea la Faţă este momentul revelării Fiului lui Dumnezeu, în Lumină, ca anticipare a Învierii Sale. Arătarea Domnului Hristos în Lumină, în faţa ucenicilor Săi Petru, Iacob şi Ioan, este imboldul dat lor de a se întări în credinţa că Cel pe Care Îl urmaseră era, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu.

Acelaşi rost îl are Sărbătoarea bisericească a Schimbării la Faţă, anume de a-i întări pe creştini în convingerea că Cel în numele Căruia au fost botezaţi este Calea, Adevărul şi Viaţa, Fiul lui Dumnezeu înomenit, pentru ca toţi cei ce vor avea credinţă vie în El să se îndumnezeiască.

Tradiţia spune că, în vechime, atunci când un pictor începător era testat de către un maestru iconar, el era pus să picteze icoana Schimbării la Faţă a Domnului. A reprezenta chipul Fiului lui Dumnezeu în momentul Schimbării la Faţă este mai mult decât talentul de a picta chipuri; este aptitudinea sufletească de a simţi şi reprezenta Lumina. Fericiţi toţi cei care o simt, trăiesc în ea!

Imagine: Schimbarea la Față a Domnului, frescă din  Biserica întunecată (Karanlik Kilise) – Capadocia, Turcia, mijlocul secolului al XI-lea.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 7 august 2012.)

 

More...

mihaela.stan August 5, 2017 Cultura si Spiritualitate