Semnul Crucii – sceptrul Iubirii

Dintre confesiunile creştine, doar Ortodoxia şi Catolicismul mai păstrează tradiţia cinstirii Sfintei Cruci, precum şi pe aceea a însemnării cu semnul Crucii. Protestantismul și după el toate denominaţiunile creştine mai noi refuză acest lucru.

Este însă unanim ştiut faptul că înaintea celei de-a doua veniri a Fiului lui Dumnezeu în lume – ca Judecător al celor vii şi al celor adormiţi – se va arăta pe cer semnul Crucii. Aşadar, Iubirea divină este cea care are ultimul cuvânt în istorie. Sub semnul ei va fi judecată umanitatea întreagă.

Apoi, este la fel de ştiut faptul că semnul Crucii este cel ce izgoneşte răul, este „sabia” pe care până şi cei mai sceptici o folosesc, la ananghie. A te însemna conştient cu semnul Sfintei Cruci a Domnului Hristos este sinonim cu a-ţi asuma conştient valoarea supremă: Iubirea lui Dumnezeu pentru tine ca persoană, ca şi pentru umanitate, în ansamblu; Iubirea veşnic biruitoare. Faptul că prea mulţi o fac în mod automat, inconştient, nu poate duce la bagatelizarea până la luarea în derâdere a semnului Crucii. Căci aceasta este similar cu blasfemia la adresa Iubirii divine, a lui Dumnezeu Însuşi.

Tocmai în Iubirea răstignită, dar înviată şi mereu aceeaşi, stă puterea Creştinismului – religia Iubirii. Tot muritorul este, la un moment dat în viaţă, un răstignitor de Iubire, dar nu rămâne condamnat pentru trădarea sa, dacă se întoarce onest la Hristos Cel răstignit obiectiv o dată, dar înviat şi întotdeauna viu. Crucificarea lui Dumnezeu de către om este cel mai josnic lucru cu putinţă petrecut în istorie. Şi totuşi, în acest act josnic s-a vădit definitiv puterea supremă a Iubirii, care nu poate fi omorâtă, ci este vie şi iertătoare.

A-L iubi pe Dumnezeu este lucru mare, iar a-L mărturisi cu demnitate şi curaj într-o lume desacralizată, inclusiv prin însemnarea conştientă cu semnul Crucii, este o onoare. Căci  a da mărturie conştientă de Iubire, într-o lume a egoismului şi a urii, înseamnă a te face părtaş la valoarea supremă a existenţei.

Imagine: Icoană a venerării Sfintei Cruci, Galeriile Tretiakov, Moscova.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 15 septembrie 2012.)

 

More...

mihaela.stan September 15, 2017 Cultura si Spiritualitate