Bogăţia cea virtuoasă

Data de 20 septembrie este ziua de pomenire a unei familii bogate, care a iubit virtutea şi pe Dumnezeu mai mult decât bogăţia, anume: Sfinții Mucenici Eustatie, soţia lui Teopista, împreună cu cei doi fii ai lor, Agapie şi Teopist.

Ei au trăit în jurul anului 100, la Roma. Eustatie se numea înainte de Botez Placid, şi era general al armatei romane. Deşi era un păgân foarte bogat, Placid practica virtuţile, în mod special mila faţă de cei săraci.

Văzându-i Dumnezeu înclinaţia morală a sufletului, i S-a descoperit în chip asemănător celui în care S-a arătat Sfântului Apostol Pavel. Afându-se Placid la vânătoare de cerbi, s-a apropiat de unul între coarnele căruia a văzut semnul Cinstitei Cruci a lui Hristos, iar un glas i-a spus: „O, Placide! pentru ce mă prigoneşti? Eu sunt Hristos, pe Care tu Îl cinsteşti fără să ştii, prin lucrările tale cele bune.” Mântuitorul i-a vorbit, spunându-i că El este Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, şi că din iubire pentru om a luat firea omenească, întrupându-Se.

Placid a crezut cu toata inima, şi s-a botezat împreună cu soţia sa Tatiana, şi cu cei doi fii ai lor, numindu-se după Botez Eustatie, Teopista, Agapie şi Teopist. Dumnezeu l-a încredinţat, apoi, că-i va fi încercată credinţa precum Dreptului Iov, dar Harul va fi cu el.

Într-adevăr, Eustatie şi-a pierdut averea – Botezul creştin a atras după sine decăderea din drepturile şi bogăţia anterioare, şi a trebuit să ia drumul exilului. Dar, o invazie barbară la care oştirile romane nu puteau ţine piept l-a făcut pe împăratul Traian (98-117) să-şi aducă aminte de vrednicul general Eustatie; l-a chemat, i-a redat averea şi titlurile aristocratice romane, iar Eustatie a învins şi i-a respins pe barbari.

Noul împărat, Hadrian (117-138), i-a cerut însă lui Eustatie să aducă jertfă la idoli pentru victoriile obţinute. Eustatie s-a opus, afirmând că această victorie s-a datorat numai lui Hristos, nu puterii iluzorii a idolilor şi falşilor dumnezei. Mâniindu-l pe împărat cu răspunsul, acesta l-a supus pe Eustatie cu întreaga familie la chinuri, martirizându-i pe toți prin ardere.

Pe scara valorilor este întotdeauna loc şi timp de ales, de ierarhizat priorităţile. A alege este o provocare a omului de toată viaţa.

Imagine: Reprezentarea martiriului Sfinților Eustatie, Teopista, Agapie şi Teopist în manuscrisul Menologului lui Vasile al II-lea, Împăratul Bizanțului, din jurul anului 1000.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 20 septembrie 2012.)

More...

mihaela.stan September 20, 2017 Cultura si Spiritualitate