Blândeţea

Blândeţea

Deşi în enumerarea paulină din Epistola către galateni blândeţea este penultima dintre roadele Duhului Sfânt acolo însemnate, ea este, totodată, unul dintre cele mai vizibile semne ale prezenţei Duhului în om. Un om blând în sens evanghelic e ...