Schimbarea la Faţă a Domnului

Schimbarea la Faţă a Domnului

Pe data de 6 august, Biserica a stabilit sărbătorirea Schimbării la Faţă a Domnului Hristos (Metamorfosis, în greacă) - eveniment petrecut pe muntele Tabor, în Nordul Ţării Sfinte. Trei dintre Praznicele bisericeşti ortodoxe majore sunt, pân ...

Sfinţii şapte tineri din Efes

Sfinţii şapte tineri din Efes

Data de 4 august este şi ziua comemorării Sfinţilor şapte tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan si Constantin. Copii ai unor familii de vază din Efes, ei au trăit pe vremea împăratului roman Decius (249-251) ...

Pe drumul înspre sine, către Dumnezeu

Pe drumul înspre sine, către Dumnezeu

Cel puţin în perioadele de peste an alocate postirii, omul este ajutat de către rânduiala Bisericii spre a se întoarce mai mult în sine, înspre sine, spre cele profunde ale sale. Este invitat la o mişcare centripetă a minţii şi acţiunilor sale ...

Binecredinciosul împărat Justinian cel Mare

Binecredinciosul împărat Justinian cel Mare

Între sfinţii consacraţi de către Biserică, împăratul bizantin Justinian cel Mare (527-565) este unul cvasi-eludat. Calitatea sa de împărat eclipsează, în mintea majorităţii, calitatea de sfânt. Biserica Ortodoxă îl comemorează pe data de ...

Postul: invitaţie la rost

Postul: invitaţie la rost

Biserica Estului a statornicit, de aproape un mileniu, o perioadă de două săptămâni de post, înaintea Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Este o Tradiţie pe care Vestul nu o are, deşi îşi revendică un cult mai pronunţat al Fecioarei Maria, ...

Iosif cel cu bun chip

Iosif cel cu bun chip

Pe data de 31 iulie, calendarul ortodox îl aminteşte şi pe Sfântul Iosif din Arimateea, una dintre figurile discrete ale Noului Testament. Despre persoana sa citim în Evangheliile după Matei (27:57), Marcu (15:43) şi Ioan (19:38). Sunt relatări sc ...

Comuniunea cu Dumnezeu şi cu oamenii – marca sfinţeniei

Comuniunea cu Dumnezeu şi cu oamenii – marca sfinţeniei

Dacă dobândirea liniştii interioare este un punct comun al majorităţii religiilor, dobândirea sfinţeniei - comuniunea în iubire cu Dumnezeu şi semenii - este punctul nodal al creştinismului. Şi totuşi, după aproximativ două milenii în care ...

Rostul liniştii: comuniunea

Rostul liniştii: comuniunea

Dacă liniştea interioară este un deziderat universal al religiilor, comuniunea omului cu Dumnezeu şi cu semenii săi trebuie să fie rodul final al liniştirii, pentru ca persoana umană să fie împlinită, deplină. Liniştea în sine nu poate fi sc ...

Liniştea interioară, ca deziderat major al omului

Liniştea interioară, ca deziderat major al omului

Faptul că dobândirea liniştii interioare este un deziderat uman major, înscris în tiparul său genetic, o demonstrează toate religiile lumii, şi îndeosebi cele asiatice, atât de „curtate” de către europenii postmoderni. Conştient sau nu, om ...

Pantelimon: cel cu totul milostiv

Pantelimon: cel cu totul milostiv

Boala, una dintre pietrele majore de poticneală pentru orice muritor, este momentul când fiecare om dă navală la Dumnezeu, fie cu „plângerea“ pentru ajutor, fie cu „gâlceava“ pentru neînţelegerea rostului ei. Finalmente însă, cam toţi b ...

Page 10 of 37« First...891011122030...Last »