Liniştea interioară, ca deziderat major al omului

Liniştea interioară, ca deziderat major al omului

Faptul că dobândirea liniştii interioare este un deziderat uman major, înscris în tiparul său genetic, o demonstrează toate religiile lumii, şi îndeosebi cele asiatice, atât de „curtate” de către europenii postmoderni. Conştient sau nu, om ...

Curăţia

Curăţia

Ultimul dintre cele zece roade ale Duhului Sfânt în om, enumerate de către Apostolul Pavel, este curăţia. Nu se poate afirma apodictic faptul că autorul epsitolei către galateni a orânduit conştient într-o anumită ordine aceste roade, iar cur ...

Înfrânarea

Înfrânarea

A vorbi despre înfrânare, în secolul al XXI-lea, este aproape similar cu a-ţi asuma riscul de a vorbi despre viaţa normală pe Lună. Ce relevanţă poate avea verbul „a te înfrâna”, în epoca consumismului şi a plăcerilor ridicate la rang de ...

Blândeţea

Blândeţea

Deşi în enumerarea paulină din Epistola către galateni blândeţea este penultima dintre roadele Duhului Sfânt acolo însemnate, ea este, totodată, unul dintre cele mai vizibile semne ale prezenţei Duhului în om. Un om blând în sens evanghelic e ...

Credința

Credința

Unul dintre cele mai des întâlnite cuvinte din Biblie este „credinţă”. Dar termenul în sine nu se poate limita doar la sfera religioasă, credinţa fiind aproape o instituţie în viaţa omului: în virtutea credinţei înveţi o multitudine de l ...

Facerea de bine

Facerea de bine

Bunătatea este o stare lăuntrică a omului, o aşezare a sa interioară, un mod de a fi, oarecum static, cum statică este o oglindă atârnată pe un perete. Facerea de bine s-ar putea defini a fi bunătatea dinamică, exteriorizarea activă a bunătă ...

Jertfa: element intrinsec al comuniunii

Jertfa: element intrinsec al comuniunii

În calendarul ortodox se celebrează foarte des sfinţi martiri, oameni care s-au jertfit pentru credinţa lor în Mântuitorul Iisus Hristos, care au refuzat să abdice de la comuniunea cu El, plătind acest refuz cu viaţa. Pe 10 iulie, sunt comemoraț ...

Bunătatea

Bunătatea

Dintre atributele lui Dumnezeu, două sunt cu preponderenţă îndrăgite de către oameni: dragostea Lui şi bunătatea Lui. Nu ne prea place să ştim despre Dumnezeul dreptăţii, dar invocăm adesea Dumnezeul iubirii şi al bunătăţii. Mai ales cân ...

Îndelungă-răbdarea

Îndelungă-răbdarea

La enumerarea roadelor Duhului Sfânt în Epistola sa către galateni, Apostolul Pavel face referire la îndelungă-răbdare, iar nu la răbdarea „simplă”. El vorbeşte şi despre răbdare, în multe alte locuri ale scrierilor sale. Deducem, astfel, ...

Dor de Absolut versus mediocritate

Dor de Absolut versus mediocritate

În contextul mult prea mediatizatei problematici a bacalaureatului românesc, înainte de orice alte judecăţi de valoare s-ar putea aşeza o constatare simplă: omul contemporan cade facil în mediocritate, fiindcă nu mai are repere valorice superioar ...

Page 5 of 14« First...3456710...Last »