Neputinţa de a iubi

Neputinţa de a iubi

În afară de proasta gestionare a iubirii, omul se mai poate afla şi în trista situaţie de a nu mai iubi, ajungând să cultive opusul iubirii - ura - în diversele ei forme: invidie, pizmă, crimă. Ura naşte chiar şi monştri bipezi eleganţi, cu ...

Haosul credinţei, haosul iubirii…

Haosul credinţei, haosul iubirii…

Se ştie şi constată statistic mereu şi mereu, că în ţările dezvoltate credinţa oamenilor în Dumnezeu este în continuă descreştere. Iar rata divorţurilor, a sinuciderilor, a parteneriatelor homosexuale, a crimelor şi atentatelor, este în co ...

Gestionarea iubirii – o responsabilitate bagatelizată

Gestionarea iubirii – o responsabilitate bagatelizată

Prima ratare a sensului său de către om - aceea adamică - a fost consecinţa proastei gestionări a „capitalului” fundamental intrinsec ce-i fusese dăruit la Creaţie: iubirea. Creat din iubire şi pentru a-şi iubi Creatorul şi pe semenii săi, ...

Iubirea care nu cade niciodată

Iubirea care nu cade niciodată

Între valorile fundamentale ale omului, iubirea este, cu certitudine, prima. Căci Însuşi Creatorul a „legiferat”: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul ...

Biblia, Sfinţii şi rostul vieţii

Biblia, Sfinţii şi rostul vieţii

Modelele de viaţă ale copilăriei - sau ale celor şapte ani de acasă - marchează în mod decisiv spectrul valoric al oricărei persoane. Sunt fundaţia pe care se construieşte, apoi, întreaga imagine, viziune despre ceea ce este, în esenţă, bun ...

Saul: regele democratic voit şi de Dumnezeu investit, dar singur ratat

Saul: regele democratic voit şi de Dumnezeu investit, dar singur ratat

În contextul celebrării Proorocului Samuel, este potrivit a desluşi istoria primilor regi ai evreilor, un exemplu concret al trecerii de la teocraţie - vox Dei, la democraţie - vox populi. Când bătrânii poporului evreu au cerut un rege, „ca şi ...

Samuel, proorocul care a inaugurat regalitatea la evrei

Samuel, proorocul care a inaugurat regalitatea la evrei

Pe data de 20 august, calendarul ortodox îl comemorează pe Proorocul Samuel. El a inaugurat regalitatea în Israel, ungându-l rege pe Saul, la cererea poporului, şi prin îngăduinţa divină. Samuel a trăit în secolul al XII-lea înainte de Hristo ...

Biserica evanghelică fortificată din Cincu, județul Brașov

Biserica evanghelică fortificată din Cincu, județul Brașov

În categoria construcțiilor religioase de tip romanic din Transilvania, biserica din localitatea Cincu, odinioară Șinca Mare sau Grossschenk (Hanul Mare) în germană, este considerată cea mai mare bazilică romanică ridicată într-un sat. În plus ...

Biserica evanghelică din Gușterița, Sibiu

Biserica evanghelică din Gușterița, Sibiu

În categoria bisericilor cu arhitectură romanică din Transilvania, cea din actualul cartier Gușterița, al Sibiului, fostă localitate săsească de sine stătătoare, până în anii 1940, este una care, deși nu s-a păstrat în forma romanică orig ...

Constantin Vodă Brâncoveanu cel Sfânt: ctitor prin excelenţă

Constantin Vodă Brâncoveanu cel Sfânt: ctitor prin excelenţă

În afară de celebrarea sa ca Sfânt, în Biserica Ortodoxă, Constantin Brâncoveanu este aproape necelebrat de către români. Deşi el are o contribuţie majoră la identitatea României: este ctitorul unui stil românesc de anvergură, stilul brânco ...

Page 8 of 42« First...678910203040...Last »