Cincizecimea de după Cincizecime

Cincizecimea de după Cincizecime

Pentru creştinii practicanţi, Sărbătoarea Cincizecimii este una mereu şi mereu actuală, îndeosebi în Tainele Bisericii, între care Sfânta Liturghie subliniază cel mai pregnant această actualitate. Căci, una dintre rugăciunile pe care preotul ...

Sărbătoarea Cincizecimii sau Rusaliile

Sărbătoarea Cincizecimii sau Rusaliile

Într-o enumerare extrem de simplistă, istoria umanităţii s-ar putea marca, din punct de vedere creştin, prin patru puncte esenţiale: primul este momentul căderii omului în păcatul originar, sau degradarea comuniunii depline între Creator şi cre ...

Cincizecimea: Sărbătoarea comuniunii în Duhul Sfânt

Cincizecimea: Sărbătoarea comuniunii în Duhul Sfânt

La cincizeci de zile după Înviere şi alte zece după Înălţare, s-a împlinit promisiunea făcută de către Domnul Hristos Apostolilor Săi că, după despărţirea Sa de lumea aceasta, Tatăl Ceresc va trimite un Mângâietor lor şi lumii, anume p ...

Cincizecimea fiecăruia dintre noi

Cincizecimea fiecăruia dintre noi

Cincizecimea sau Pogorârea Duhului Sfânt celebrează data de naştere a Bisericii. Căci Biserica nu este în primul rând o instituţie, ci ea este mai ales un „instrument” învestit de către Dumnezeu să transmită plenitudinea Harului de la Dumn ...

Încremenirea în proiect, sau lipsa entuziasmului

Încremenirea în proiect, sau lipsa entuziasmului

Fiindcă suntem în săptămâna premergătoare Sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt, este un moment prielnic a reflecta la o realitate cu care toţi de confruntăm, dar pe care puţini o analizăm în profunzime. Anume: lipsa entuziasmului, sau încrem ...

În aşteptarea Cincizecimii

În aşteptarea Cincizecimii

După Sărbătoarea Înălţării Domnului, următorul Praznic Împărătesc este cel al Cincizecimii, sau Rusaliilor, care comemorează pogorârea Sfântului Duh asupra Sfinţilor Apostoli, şi implicit ziua de naştere a Bisericii lui Hristos. În amint ...

Puterea pe care nu o mai invocăm

Puterea pe care nu o mai invocăm

Perioada de zece zile dintre Sărbătoarea Înălţării Domnului şi Duminica Rusaliilor este, în mod tradiţional, una a aşteptării de către om a pogorârii Harului lui Dumnezeu peste întreaga umanitate. Şi tot în mod tradiţional, aceste zile su ...