Curăţia

Curăţia

Ultimul dintre cele zece roade ale Duhului Sfânt în om, enumerate de către Apostolul Pavel, este curăţia. Nu se poate afirma apodictic faptul că autorul epsitolei către galateni a orânduit conştient într-o anumită ordine aceste roade, iar cur ...