Curajul: însuşire firească, sau alegere?

Curajul: însuşire firească, sau alegere?

Calendarul ortodox aminteşte, pe data de 5 februarie, două femei martire, exemple de curaj şi bărbăţie: Sfânta Agata şi Sfânta Teodula. Ele au trăit în Imperiul Roman, în perioade diferite, prima în timpul domniei lui Decius (249-251), a doua ...

Demnitate, sau vanitate?

Demnitate, sau vanitate?

La început de an nou este, poate, util a reflecta la două noţiuni centrale ale statutului de persoană: demnitatea şi vanitatea. Atributele derivate din ele nu pot fi asociate logic nici unei alte fiinţe create, în afară de om. Doar omul a fost cre ...

Milostenia: mâna lui Hristos care redă omului demnitatea

Milostenia: mâna lui Hristos care redă omului demnitatea

Cea de-a doua aripă a postului - milostenia - este, poate, una dintre cele mai neînţelese virtuţi creştine. Căci unii o consideră ca pe o „răscumpărare a datoriilor sufleteşti” proprii sau ale altora; alţii o văd ca pe un mijloc numai bun ...