Asemănările în Duh

Asemănările în Duh

Pe data de 10 octombrie, calendarul ortodox îi pomeneşte şi pe doi sfinţi care au fost fraţi după trup: Evlampie şi Evlampia. Este un bun prilej de reflecţie la celebra zicală populară: „Cine se aseamănă, se adună.“ Sinaxarul păstrează ...

Cincizecimea de după Cincizecime

Cincizecimea de după Cincizecime

Pentru creştinii practicanţi, Sărbătoarea Cincizecimii este una mereu şi mereu actuală, îndeosebi în Tainele Bisericii, între care Sfânta Liturghie subliniază cel mai pregnant această actualitate. Căci, una dintre rugăciunile pe care preotul ...

Încremenirea în proiect, sau lipsa entuziasmului

Încremenirea în proiect, sau lipsa entuziasmului

Fiindcă suntem în săptămâna premergătoare Sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt, este un moment prielnic a reflecta la o realitate cu care toţi de confruntăm, dar pe care puţini o analizăm în profunzime. Anume: lipsa entuziasmului, sau încrem ...

Împovărarea sufletească, între camuflare şi eradicare

Împovărarea sufletească, între camuflare şi eradicare

Luminarea şi despovărarea sufletească sunt priorităţi. Însă foarte puţini dintre noi sunt conştienţi de acest lucru. Covârşitoarea majoritate a oamenilor îşi poartă poverile sufleteşti, ştiute şi neştiute, până la momentul când noi ...

Puterea pe care nu o mai invocăm

Puterea pe care nu o mai invocăm

Perioada de zece zile dintre Sărbătoarea Înălţării Domnului şi Duminica Rusaliilor este, în mod tradiţional, una a aşteptării de către om a pogorârii Harului lui Dumnezeu peste întreaga umanitate. Şi tot în mod tradiţional, aceste zile su ...