Pacea        

Pacea        

După bucurie, Apostolul Pavel enumeră pacea, ca rod al Duhului Sfânt. Un cuvânt destul de bagatelizat şi redus în semnificaţiile lui, îndeosebi în zonele geografice scutite de conflicte armate după cel de-al Doilea Război Mondial, pacea este ...

Pacea izvorâtă din Înviere

Pacea izvorâtă din Înviere

Un alt dar nepreţuit al Învierii lui Hristos este pacea. Când S-a arătat pe Sine înviat, în seara duminicii, apostolilor care stăteau încuiaţi în casă, Hristos le-a zis: „Pace vouă!” (Ioan 20,19) Apostolii fiind, în acel moment, speriaţ ...