Omul postmodern şi viaţa „part-time”

Omul postmodern şi viaţa „part-time”

Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor oferă un prilej potrivit pentru câteva reflecţii relativ la viaţa omului în comuniune cu Creatorul său, sau în necomuniune şi depărtare de El. În modul tradiţional de viaţă al românilor, omul - vieţui ...