Luminarea minții: îndatorire colaterală postirii

Luminarea minții: îndatorire colaterală postirii

După Duminica numită a Ortodoxiei, în Biserica Ortodoxă urmează cea a Sfântului Grigorie Palama. Acest lucru nu este deloc întâmplător, dimpotrivă. Căci proclamarea izbânzii asupra iconoclasmului, la Sinodul de la Constantinopol, din anul 843, ...

Postul, ca premisă a rugăciunii

Postul, ca premisă a rugăciunii

Credincioşii practicanţi sunt familiarizaţi cu afirmaţia că postul nu este deplin, dacă nu este susţinut de două aripi: rugăciunea şi milostenia. Dacă înfrânarea de la plăcerile fizice, mai puţin spirituale - adică postul - presupune o st ...

Postul Crăciunului şi viaţa cea vie

Postul Crăciunului şi viaţa cea vie

În perspectiva marilor Sărbători, Biserica a orânduit, în vremurile de început ale Creştinismului, pregătirea omului pentru ele.  Un fapt preluat, în fond, din tradiţia iudaică, unde toate cele privitoare la viaţa spiritual-religioasă a omul ...