Cuvioasa Maria Egipteanca: concluziile dintr-o viaţă a exemplelor contrare (3)

Cuvioasa Maria Egipteanca: concluziile dintr-o viaţă a exemplelor contrare (3)

Duminica a cincea din Postul Mare fiindu-i alocată Sfintei Maria Egipteanca, este bun şi folositor lucru a reflecta la ea. Lecturând, fie şi pe scurt, viaţa acestei femei trecute din iadul patimilor în bucuria Luminii, oricine se miră. Unii vor con ...

Trepte ale virtuţii

Trepte ale virtuţii

Lucrarea „Scara” a Sfântului Ioan din Sinai cuprinde treizeci de capitole, numite şi trepte, care trebuie urcate de către cei doritori a aprofunda starea lor de comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii - dezideratul suprem al oricărui creştin, în fo ...

Sfântul Ioan şi „Scara sfintelor nevoințe ale desăvârșirii”

Sfântul Ioan şi „Scara sfintelor nevoințe ale desăvârșirii”

Data calendaristică de celebrare a Sfântului Ioan Scărarul este 30 martie, dar și duminica a patra din Postul Mare, în Ortodoxie, îi este lui dedicată, numindu-se a Cuviosului  Ioan Scărarul. Născut către sfârşitul secolului al VI-lea, după ...

Urcuşul spiritual

Urcuşul spiritual

Duminica a patra din Postul Mare este dedicată de către Biserică Sfântului Ioan cel care a scris „Scara” - o lucrare de spiritualitate creştină bine cunoscută în Răsărit, îndeosebi. Este în logica lucrurilor ca, după decizia liberă de a- ...

Omul, între asumarea şi respingerea Crucii

Omul, între asumarea şi respingerea Crucii

Pasajul evanghelic de la Liturghia din Duminica Sfintei Cruci este unul dintre cele mai laconice şi tăioase. În special unul dintre versetele în această zi citite este remarcabil: „Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în ne ...

Taina Crucii întru Înviere

Taina Crucii întru Înviere

A treia duminică din Postul Mare ortodox este întotdeauna alocată cinstirii Sfintei Cruci. Aceasta în pofida faptului că o astfel de cinstire există şi la date calendaristice fixe, cea mai cunoscută fiind aceea de pe 14 septembrie. Dar, îndeoseb ...

Crucea lui Hristos, pecetea Iubirii divine

Crucea lui Hristos, pecetea Iubirii divine

Duminica a treia din Postul Mare este dedicată cinstirii Sfintei Cruci a Domnului Hristos. Postul fiind considerat perioada de şase saptămâni premergătoare Săptămânii Patimilor Domnului, această duminică se află exact la răscrucea lui, în mie ...

Grigorie Palama: apologetul Energiilor necreate

Grigorie Palama: apologetul Energiilor necreate

Duminica a doua a Postului Mare ortodox este dedicată unuia dintre cei mai de seamă teologi medievali: Sfântul Grigorie Palama. Celebrarea calendaristică a Sfântului Grigorie se face pe data de 14 noiembrie. Dacă Biserica Vestului şi-a aşezat fu ...

Andrei Cretanul, autorul Canonului Mare

Andrei Cretanul, autorul Canonului Mare

Fiindcă orice creație omenească are intrinsecă legătură cu autorul ei, se cade a cerceta legătura dintre Canonul Mare - imnul liturgic special al acestor zile, în Ortodoxie - și autorul său, Sfântul Andrei, Episcop al Cretei. El s-a născut î ...

Scara Postului şi rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Scara Postului şi rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Alături de Canonul Mare al Sfântului Andrei al Cretei, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, sau Sirianul, este un impuls spiritual ce însoţeşte toată vremea Postului Mare. Această rugăciune foarte concentrată are următorul conţinut: „Doamne ...

Page 1 of 212