Îngerii buni şi pasărea maiastră din fiecare om

Cel puţin în preajma datei de 8 noiembrie, când Biserica Ortodoxă îi celebrează pe Arhanghelii Mihail şi Gavriil dimpreună cu toate puterile cerești, se cade a ne aminti despre îngeri, despre existenţa unor fiinţe pur spirituale, astfel create dintru începuturi, înaintea creării primului om.

Iar amintindu-ne de îngeri, ne putem gândi inclusiv la faptul că Tradiţia Bisericii păstrează informaţia conform căreia fiecare creştin are un înger păzitor, în grija căruia el a fost încredinţat la Botez.

Este deopotrivă reconfortant şi uimitor faptul de a te şti „păzit” de un înger, slujit de el. În epoca gărzilor de corp (sau bodyguards, cum preferenţial sunt numite!), a sistemelor de supraveghere ultrasofisticate şi foarte costisitoare, a avea un păzitor gratuit şi mereu prezent, fără pauze de odihnă şi fără limite spaţio-temporale, este un privilegiu rar şi deloc neglijabil. De care toţi cei botezaţi s-ar putea bucura, însă pe care cei mai mulţi îl neglijează.

Fiindcă a te bucura de lucrurile ieftine, chiar gratuite, dar esenţiale pentru existenţa şi devenirea ca unică fiinţă raţional-afectivă din Univers, este prea puţin pentru omul postmodern complicat, căruia i-a fost indusă ideea că „totul este banul”, respectiv „nimic nu e pe gratis”. Ei bine, din perspectiva spirituală – cea avută prioritar de către Dumnezeu Creatorul în vedere, în momentul creării singurei fiinţe după Chipul şi înspre asemănarea cu Sine – viaţa autentică nu este costisitoare, dimpotrivă, e gratuită. Ea solicită doar voinţa fermă a omului de a fi şi a trăi autentic, adică în rostul său ontologic.

Iar pentru a trăi autentic, în vocaţia sa, Dumnezeu i-a rânduit omului nu doar puteri fizice şi sufleteşti proprii, ci şi ajutoare exterioare lui însuşi, între care şi îngerii. A invoca, de regulă sporadic, ori la vreme de ananghie, ajutorul îngerului păzitor sau al îngerilor în genere, este un lucru benefic. Dar a trăi prezenţa îngerului personal, a îngerilor, este firescul. Cine se află în acest firesc împrumută inevitabil calităţi îngereşti: delicateţe, discreţie, eleganţă, bunătate de înger bun.

Celebrarea îngerilor buni, în frunte cu Arhanghelii Mihail şi Gavriil, este bun prilej pentru fiecare dintre noi de a ne familiariza sau refamiliariza cu îngerul personal; de a conştientiza faptul că el este mereu „al nostru”, pregătit să ne slujească la toate cele bune şi de folos. Iar concomitent cu reflecţia la îngeri, ne putem reaminti de faptul că ei sunt fiinţe libere de materie, care „se deplasează” nestingherite, putând a ne ajuta şi nouă să reînvăţăm, la orice vârstă, zborul: peste greutăţile şi piedicile vieţii, peste anosta viaţă cotidiană, peste limitele proprii sau ale altora. Pasărea maiastră din fiecare om există.

Imagine: Arhanghelul Gavriil, detaliu dintr-o icoană bizantină a Bunei Vestiri.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 7  noiembrie 2013.)

 

More...

mihaela.stan November 7, 2016 Cultura si Spiritualitate, Diverse