Rostul postului creştin

Data de 15 noiembrie coincide, în fiecare an, cu începutul Postului Crăciunului, în tradiţia ortodoxă. Tradiţia vestică, de sorginte romano-catolică, numeşte perioada premergătoare Naşterii Domnului Advent, şi diferă, în bună parte, de cea ortodoxă.

Într-o ţară în care, îndeosebi în ultimii ani, postul – ca abţinere de la a consuma prea mult şi numai bun – a devenit o preocupare „naţională”, ar fi firească întrebarea despre noima, logica postului creştin.

A posti din considerente creştine este cu totul altceva decât a posti din cauză de criză economică. Căci creştinul posteşte, adică se înfrânează în mod voluntar, conştient, iar nu silit de cineva anume, ori de împrejurări. Astfel încât, prima noimă a postului creştin este menţinerea unei stări de atenţie a omului. Abţinerea de la anumite mâncăruri şi plăceri, în post, presupune obligatoriu a fi atent la tine, a trăi ordonat, iar nu haotic, „luat de val”. Venirea în sine, adunarea din împrăştiere – provocarea fundamentală a omului adamic, dar îndeosebi a omului postmodern – este scopul şi rodul fundamental al postului. De la a aduna materiile prime necesare gătitului, trecând prin modul lor de preparare, apoi prin grija unei diete echilibrate, concepută în aşa fel încât organismul uman să nu fie privat de nici unul dintre elementele esenţiale din care el se susţine, creştinul necesită atenţie, viaţă conştientă de sine, nu „ameţită”.

Iar postul creştin este mult mai mult decât postul alimentar. El presupune echilibrarea modului de viaţă, în toate aspectele lui. Realizarea, stabilirea echilibrului firesc între trup şi suflet, între materie și spirit, între „a avea” şi „a fi”, este sensul final al postului.

Aşadar, postul ar trebui să fie mult mai mult decât simplu „spirit de turmă”, „dietă”, sau „vedetism”. El este un timp rânduit special de Biserică, pentru ca omul să fie ajutat a-şi veni în sine, a se aşeza pe făgaşul lui ontologic, acela de unică fiinţă raţională, creată din materie şi spirit, după chipul lui Dumnezeu, în scopul înaintării infinite în realizarea asemănării cu El.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 15 noiembrie 2012.)

 

More...

mihaela.stan November 15, 2016 Cultura si Spiritualitate