A iubi şi a cunoaşte, sau inima şi raţiunea

Luna februarie – una transformată de interminabila „tranziţie” în perioada calendaristică a maximei inflaţii de anomalii interpretative ale celui mai nobil sentiment – este un prilej oportun spre a reflecta la un aforism pascalian celebru: „Inima are raţiuni pe care raţiunea nu le cunoaşte.”

Este îndeobşte cunoscut că inima este sălaşul sentimentelor, al afectelor umane; aşa cum creierul este sălaşul raţiunii.

În aforismul menţionat se face referire, în prima parte, la o raţiune a inimii. Un lucru ilogic, în esenţă, de vreme ce creierul, iar nu inima, are responsabilitatea raţionamentelor. Se mai menţionează, în partea a doua a aforismului, şi faptul că raţiunea nu cunoaşte aşa-zisa raţiune a inimii. Acest lucru este logic.

Contradicţia apare, deci, între cele două feluri de raţiuni menţionate în aforism: cea a creierului – organul înzestrat cu capacitatea de a raţiona; şi cea a inimii – organul înzetrat cu capacitatea de a iubi.

Dacă cineva ar afirma o iubire a creierului, mulţi s-ar amuza. Dar o raţiune a inimii – care să „încalce” raţiunea minţii – este admisă, în special pentru a se justifica facil transgresarea graniţelor impuse de morală, de conştiinţă, şi ele în bune relaţii cu raţiunea firească. Îndeosebi cei angrenaţi în iubiri dezordonate se prevalează mult de aforismul sus-citat.

Adevărul este că inima care are alte raţiuni decât creierul, sau mai grav, are insolenţa de a se opune raţiunii şi conştiinţei fireşti, este sigur una bolnavă. Sănătos este ca inima să iubească în conformitate cu legea conştiinţei şi cu raţiunea. Şi mai sănătos este ca inima să îndemne, să susţină raţiunea spre a înţelege mereu mai mult din ceea ce ea iubeşte, încât omul să fie o fiinţă echilibrată, iubind cu inima, în totală cunoştinţă de cauză cu mintea.

A înfrunta raţiunea cu sentimentele, în loc de a le oferi spaţiul corect de înflorire, deopotrivă rațiunii și sentimentelor, este sinonim cu dezechilibrul acut, atât de frecvent în societatea postmodernă. Doar a iubi cu inima înţelegând cu mintea ceea ce iubeşti este o cale sigură spre o viaţă împlinită.

Imagine: „The Balance” by Christian Schloe. Sursa: Pinterest

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 7 februarie 2013.)

More...

mihaela.stan February 14, 2017 Diverse