Fireștile aspirații umane și împlinirea lor

Fireștile aspirații umane și împlinirea lor

După Pateric, Filocalia este o altă sursă de înțelepciune patristică, o colecție de scrieri mai elaborate decât cele din Pateric. Conținutul ei este explicat în însuși subtitlul: „culegere din scrierile Sfinților Părinți, care arată cum ...

Triodul: un timp către meta-timp

Triodul: un timp către meta-timp

Cu Duminica Vameşului şi a Fariseului, denumită astfel după pericopa evanghelică care se citeşte în Biserica Ortodoxă la Liturghia din această duminică, începe Triodul, cea mai frumoasă perioadă liturgică a anului ortodox, un „culoar de ti ...

Curajul: însuşire firească, sau alegere?

Curajul: însuşire firească, sau alegere?

Calendarul ortodox aminteşte, pe data de 5 februarie, două femei martire, exemple de curaj şi bărbăţie: Sfânta Agata şi Sfânta Teodula. Ele au trăit în Imperiul Roman, în perioade diferite, prima în timpul domniei lui Decius (249-251), a doua ...

Invitația la fireasca verticalitate

Invitația la fireasca verticalitate

În prima duminică a Triodului se lecturează pilda evanghelică a vameșului și a fariseului, cea care a dat și numele duminicii. Este o frumoasă invitație la fireasca verticalitate, adresată omului de oricând și de oriunde. Deși pare oarecum b ...

Cuvântul fără viață

Cuvântul fără viață

În Tradiția creștină răsăriteană, între cărțile pline de înțelepciune s-a păstrat, la loc de cinste, colecția Patericelor, antologii de cuvinte ale celor care au ales a-și trăi viața prioritar din perspectiva spirituală, iar nu material ...

Răbdarea cea aducătoare de împlinire

Răbdarea cea aducătoare de împlinire

Praznicul împărătesc de pe 2 februarie - Întâmpinarea Domnului - atrage atenţia nu doar prin evenimentul din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos pe care îl comemorează, anume prezentarea părinţilor după trup ai Domnului la Templul din Ierusalim ...

Patruzecimea Nașterii lui Hristos

Patruzecimea Nașterii lui Hristos

Legea Vechiului Testament, cea dată de către Dumnezeu evreilor prin Proorocul Moise, stipula, între alte ritualuri legate de nașterea pruncilor, și pe acela că orice întâi născut care era băiat se dedica, în a 40-a zi după nașterea sa, lui Du ...

Andrei Șaguna and ”The Organic Statute” – VI.4 The participation of the laymen in exercising the Church power: the organic or ecclesiastical constitutional principle

Andrei Șaguna and ”The Organic Statute” – VI.4 The participation of the laymen in exercising the Church power: the organic or ecclesiastical constitutional principle

VI. THE CANONICAL PRINCIPLES OF ANDREI ŞAGUNA’S ECCLESIASTICAL ORGANIZATION VI.4 The participation of the laymen in exercising the Church power: the organic or ecclesiastical constitutional principle  VI.4.1 Notional clarifications In the context o ...

Page 4 of 41234