Bucuria mea, Hristos a înviat!

Cu acest salut: „Bucuria mea, Hristos a înviat!” îi întâmpina Sfântul Serafim de Sarov pe toţi oamenii, în tot cursul anului. Foarte firesc. Căci în viaţa creştină există comemorări, aduceri aminte ale unor evenimente, şi există realităţi imuabile, vii. Două astfel de realităţi spirituale vii sunt esenţiale: Învierea lui Hristos şi Sfânta Împărtăşanie – Hristos cel înviat oferit spre cuminecare omului.

Învierea Domnului Hristos este confirmarea faptului că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul făcut Om, pentru a-i arăta omului căzut, rătăcit în păcat, Calea spre Împărăţia lui Dumnezeu. Nimeni nu a fost omis din misiunea Sa mântuitoare: S-a întrupat şi i-a învăţat Calea Luminii pe cei contemporani şi posteriori Lui; S-a lăsat renegat, schingiuit, omorât, iertându-i, iubindu-i pe făptaşi; asumându-Şi moartea, S-a dus până la Adam-primul om, să-i scoată şi pe cei vechi din întuneric. I-a cuprins pe toţi – buni şi răi, trecuţi, contemporani şi viitori – în viaţa Sa pâmântească şi în moartea Sa, pentru a-i ridica pe toţi la Lumină, prin Învierea Sa.

Învierea lui Hristos este „certificatul de garanţie” al Căii arătate nouă de către El. Învierea îi oferă oricărui om onest certitudinea că drumul Evangheliei este cel corect pentru o viaţă mulţumitoare aici, pe pământ, şi pentru viaţa veşnică în Împărăția Luminii. Fiindcă Evanghelia nu este una dintre multele căi ale oamenilor, fie ei filosofi, profeţi, înţelepţi etc., ci este Calea, de către Însuşi Dumnezeu, Creatorul omului, pe viu arătată. În toată istoria umanităţii, nimeni în afară de Mântuitorul Hristos nu a oferit şi nu va putea oferi Calea, ci doar diverse căi, speculaţii. În faţa Învierii, orice speculaţie păleşte.

Creştinismul începe, stă şi sfârşeşte în Înviere: cel ce crede în Înviere, crede în Viaţă, crede în Lumină, crede în biruinţa Binelui asupra răului. Este un învingător, în Hristos cel veşnic viu, nu un înfrânt de trecătoarele valuri lumeşti.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 17 aprilie 2012.)

More...

mihaela.stan April 16, 2017 Cultura si Spiritualitate