Credinţa omului, între minune şi raţiune

În vinerea de după Înviere, ortodocşii sărbătoresc Izvorul Tămăduirii, zi închinată Maicii Domnului. Duminica următoare ei este cunoscută drept Duminica Tomei, fiind dedicată celebrului episod evanghelic din care reiese ceea ce poporul numeşte „necredinţa lui Toma”.

Vineri este celebrată credinţa simplă, necondiţionată; o minune petrecută la apa unui izvor dintr-o pădure de lângă Constantinopol: un orb şi-a recăpătat vederea prin atingerea de această apă, la îndemnul Maicii Domnului adresat viitorului împărat Leon cel Mare, care însoţea orbul.

Duminică nu este celebrată necredinţa, ci credinţa condiţionată de raţiune, de simţuri. Mântuitorul înviat Se arătase apostolilor încă în seara duminicii Învierii. Apostolul Toma nu era acolo, a primit vestea de la ceilalţi, însă a declarat că nu va crede dacă nu-I va vedea şi atinge semnul cuielor şi al suliţei. Duminica următoare, Domnul Hristos S-a arătat din nou ucenicilor, Toma fiind de faţă. Lui i-a zis: „Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios.” (Ioan 20, 27)

Aşadar, de Izvorul Tămăduirii se celebrează credinţa necondiţionată, care determină minuni. De Duminica Tomei se celebrează raţiunea care supune la probe minunile deja întâmplate, devenind din raţiune îndoielnică în credinţă, raţiune credincioasă şi mărturisitoare: „A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (Ioan 20, 28).

Amândouă sărbătorile au valoare în viaţa Bisericii Ortodoxe, amândouă căile sunt în mod egal cinstite de către Biserică: şi credinţa necondiţionată; şi cea condiţionată de raţiune.

În Biserică au loc atât „credulii”, cât şi savanţii; ei nu se „bat”, ci se completează reciproc. Esenţial rămâne, totuşi, cuvântul lui Hristos Cel înviat, adresat lui Toma: „Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20, 29) Fericite, deci, raţiunea şi simţurile necondiţionat credincioase! Ele nasc, nu doar probează minuni.

Imagine: Duminica Tomei, icoană bizantină sculptată în fildeș, sec. al X-lea.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 21 aprilie 2012.)

More...

mihaela.stan April 21, 2017 Cultura si Spiritualitate, Diverse