Egoism, co-existenţă, sau comuniune?

Pe data de 15 mai, în calendarul ortodox este trecut şi Sfântul Pahomie cel Mare (~280-346), fondatorul monahismului cenobitic.

Originar din Tebaida Egiptului, el s-a născut într-o familie păgână, iar după o perioadă de carieră militară a renunţat la aceasta, primind botezul şi retrăgându-se în viaţa pustnicească. În urma unei viziuni, a ridicat o mânăstire în Tabenisia, iar biografia sa ne spune că, spre sfârşitul vieţii pământeşti a Sfântului Pahomie, în jurul său se adunaseră cam o mie patru sute de călugări.

Apelativul „cel Mare” i-a fost atribuit, probabil, tocmai din acest considerent, al mulţimii de oameni pe care îi atrăsese în jurul său, spre o viaţă austeră, simplă, dedicată lui Dumnezeu. A reuşi o asemenea performanţă în secolul al IV-lea este, desigur, uluitor. Nu poţi să nu te întrebi: ce-i aduna şi-i ţinea laolaltă, în comuniune, pe acei oameni, în fond străini unii de alţii? Duhul lui Dumnezeu, desigur. Care îşi făcuse sălaş confortabil în sufletul Sfântului Pahomie, şi astfel atrăgea ca un magnet pe toţi cei sensibili la lucrarea Duhului.

Comuniunea între oameni se poate realiza exclusiv prin puterea şi lucrarea Duhului Sfânt. În lipsa sau sărăcia Duhului Sfânt, oamenii pot co-exista, eventual paşnic, civilizat, cel mai adesea doar temporar, căci în absenţa Duhului, orice relaţii inter-umane se degradează în timp; sau trăiesc însinguraţi, egoist, paralel, fără a se împărtăşi unii altora. Culmea absenţei Duhului Sfânt din şi dintre oameni sunt conflictele acutizate, brutale, la nivel micro- şi macro-social.

Că omul contemporan nu mai trăieşte în comuniune, adică profund, ci mai degrabă co-există, „în sistem” sau „în reţea”, adică vieţuieşte mecanic, superficial, o demonstrează realitatea de zi cu zi, din familie şi din societate. Şi totuşi, vocaţia sa este spre comuniune în iubire, nu doar spre co-existenţă, şi cu atât mai puţin spre însingurare egoistă. Soluţia spre a-şi împlini vocaţia este una singură: viaţa în Duh Sfânt. La ea suntem cu toţii chemaţi.

Imagine: Sfântul Pahomie primind regulile vieții monahale de la înger, frescă din Cipru, sec. al XVI-lea.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 15 mai 2012.)

 

More...

mihaela.stan May 15, 2017 Cultura si Spiritualitate