Apa care trece şi pietrele care rămân

Apa care trece şi pietrele care rămân

Dacă darurile Duhului Sfânt, şapte la număr, după tradiţia vechi-testamentară, sunt oferite omului cadou de către Dumnezeu, ele nu produc neapărat şi roade, efecte. Este nevoie de colaborarea conştientă a omului cu Dumnezeu, pentru a face ca a ...

Sfântul Mucenic Iulian din Tars

Sfântul Mucenic Iulian din Tars

Pe data de 21 iunie, în calendarul ortodox este amintit și Sfântul Mucenic Iulian din Tars, din acelaşi oraş unde s-a născut Apostolul Neamurilor, Pavel. Situat lângă coasta răsăriteană mediteraneeană a Turciei, în provincia Cilicia, Tarsul a ...

Nesfârşitul orizont al bucuriei

Nesfârşitul orizont al bucuriei

În Tradiţia Bisericii Ortodoxe s-a păstrat rânduiala ca, înaintea sărbătoririi Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, să se ţină post. Aceasta în scopul de a arăta cuvenită cinstire celor doi apostoli omagiaţi de către Biserică pe data de 29 ...

Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului

Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului

Majoritatea celor care refuză cultul sfinţilor, şi în mod deosebit cultul Maicii Domnului, se justifică printr-un silogism doar în aparenţă logic: în Noul Testament sunt stipulaţi fraţi ai Domnului Hristos, ca atare Maica Domnului nu ar fi fost ...

Sfinţii: elita spirituală a unei naţiuni

Sfinţii: elita spirituală a unei naţiuni

Prima duminică de după Cincizecime, Biserica Ortodoxă a dedicat-o Tuturor Sfinţilor, sărbătoare ultra-cunoscută în Vest şi celebrată acolo întotdeauna pe 1 noiembrie. Aşezarea acestei sărbători imediat după Cincizecime are însă o profunzi ...

Duminica Sfinţilor Români

Duminica Sfinţilor Români

Din considerentul că sfinţii sunt confirmarea faptului că Harul Cincizecimii, păstrat prin credinţă şi succesiunea apostolică de către Biserică, este mereu viu şi sfinţitor, desăvârşitor a toată osteneala omenească de îmbunătăţire per ...

Ioan Botezătorul şi darul fricii lui Dumnezeu

Ioan Botezătorul şi darul fricii lui Dumnezeu

Vorbind despre ultimul dintre darurile Duhului Sfânt, Profetul Isaia îl exprimă în noţiunea de temere de Dumnezeu (Isaia 11,3). Creştinismul l-a exprimat, ulterior, cu noţiunea de frica de Dumnezeu sau, încă mai corect, frica lui Dumnezeu. Încu ...

Darul evlaviei

Darul evlaviei

În înşiruirea darurilor Duhului făcută de către Proorocul Isaia, ultimul enumerat este darul fricii lui Dumnezeu. Însă creştinismul a „bifurcat” acest dar, în două distincte: evlavia şi frica lui Dumnezeu. În accepţiune comună, cuvântu ...

Darul cunoştinţei sau al ştiinţei

Darul cunoştinţei sau al ştiinţei

Al cincilea dar al Duhului Sfânt este socotit darul cunoştinţei, sau al ştiinţei. Deşi pare similar cu darul înţelegerii, el este, totuşi, altceva decât acesta, de vreme ce Isaia îl enumeră distinct, după darul înţelegerii. Este deductibil ...

Darul tăriei

Darul tăriei

Al patrulea dar al Duhului enumerat de către Profetul Isaia este cel al tăriei, sau al curajului. Dacă secolul al XX-lea creștin din istoria umanităţii ar putea fi definit sintetic, el s-ar putea numi secolul violenţei şi al fricii, al slăbiciun ...

Page 2 of 41234