Duhul sfatului

Duhul sfatului

Al treilea dar al Duhului Sfânt este cel al sfatului, sau al sfătuirii. În epoca consilierilor şi a consilierii, prin excelenţă, este bine şi de folos a face deosebirea între darul sfatului şi meseria, ocupaţia sau funcţia de consilier, termen ...

Darul înţelegerii

Darul înţelegerii

După darul înţelepciunii, Proorocul Isaia enumeră, ca al doilea dar al Duhului Sfânt, înţelegerea. În cartea vechi testamentară numită Înţelepciunea lui Sirah, sau Ecclesiasticul, se află următoarea afirmaţie: „Înainte de toate s-a zidi ...

Darul înţelepciunii

Darul înţelepciunii

În contextul celebrării Cincizecimii, este potrivit a reflecta la darurile Duhului Sfânt, El însuşi Dar al lui Dumnezeu pentru Creaţia Sa, pentru om în mod special. Coparticipant la actul creaţiei lumii şi prezent în Creaţie dintru începuturi ...

De la aristocraţia lumii, la cea a Duhului: Sfântul Luca al Crimeii

De la aristocraţia lumii, la cea a Duhului: Sfântul Luca al Crimeii

Pe data de 11 iunie, calendarul ortodox face și comemorarea unuia dintre sfinţii oarecum contemporani nouă: Arhiepiscopul Luca al Crimeii (1877-1961). Destinul acestui om este unul deloc comun. Născut în anul 1877, într-o familie rusă cu tradiţie ...

Sfinţii, ca Epifanie a Bisericii

Sfinţii, ca Epifanie a Bisericii

Fixarea sărbătoririi tuturor Sfinţilor în prima duminică de după Cincizecime, care este considerată ziua de naştere a Bisericii lui Hristos, are o logică şi o semnificaţie profundă. Sfinţii sunt revelaţia faptului că Biserica a fost învest ...

A fi sau a nu fi membru al Bisericii

A fi sau a nu fi membru al Bisericii

Am lămurit faptul că Biserica lui Hristos nu este, în nici un caz, o instituţie - cum sunt, de pildă, statul sau oricare altă instituţie socială sau politică; şi, în plus, faptul că ea nu poate fi, în nici un caz, confundată cu instituţiile ...

Biserica – corpus social vizibil în istorie

Biserica – corpus social vizibil în istorie

Aşa cum omul este deopotrivă suflet şi trup, sufletul fiind nemuritor iar trupul efemer, Biserica este şi ea o realitate spirituală veşnică, dar şi una socială, vizibilă, efemeră. Trupul deserveşte sufletul, el este cadrul în care sufletul se ...

Biserica: realitate spirituală fondată în istorie, pentru a transcende istoria

Biserica: realitate spirituală fondată în istorie, pentru a transcende istoria

Într-o ţară cu majoritatea populaţiei declarată creştină, aşa cum este România, aceeaşi majoritate se confruntă cu nedumerirea asupra noţiunii de Biserică. Cei mai mulţi nu-şi pun, mai ales astăzi, problema lămuririi noţiunii în sine, f ...

Valoarea durabilă, frumuseţea perenă

Valoarea durabilă, frumuseţea perenă

În calendarul ortodox, pe data de 6 iunie se comemorează şi  Sfântul Ilarion cel Nou (cca. 773-843), unul dintre contemporanii ereziei iconoclaste, ce cuprinsese în secolele al VIII-lea şi al IX-lea Bizanţul. El a fost apărător al cultului icoan ...

Cincizecimea de după Cincizecime

Cincizecimea de după Cincizecime

Pentru creştinii practicanţi, Sărbătoarea Cincizecimii este una mereu şi mereu actuală, îndeosebi în Tainele Bisericii, între care Sfânta Liturghie subliniază cel mai pregnant această actualitate. Căci, una dintre rugăciunile pe care preotul ...

Page 3 of 41234