Cuviosul Nicodim Aghioritul

Pe data de 14 iulie, calendarul ortodox îl comemorează şi pe Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul – un călugăr îmbunătăţit care şi-a dăruit viaţa lui Dumnezeu, sfinţindu-şi-o, pe Sfântul Munte Athos.

S-a născut în anul 1749, pe insula Naxos, fiind înzestrat genetic cu memorie şi inteligenţă ieşite din comun. La vârsta de 16 ani a fost trimis la Smirna, la şcoala unui dascăl vestit al vremii, Ierotei, făcându-se remarcat prin blândeţe şi rafinament. Acolo a învăţat, pe lângă Litere şi diverse discipline teologice, şi latina, franceza şi greaca veche. După patru ani de studii s-a întors în Grecia, l-a cunoscut pe Mitropolitul Macarie al Corintului, şi s-a hotărât pentru viaţa ascetică, plecând în anul 1775 spre Sfântul Munte Athos.

În 1777, Mitropolitul Macarie a vizitat Athosul şi l-a însărcinat pe eruditul şi asceticul monah Nicodim cu revizuirea şi pregătirea pentru editare a „Filocaliei” – enciplopedia ortodoxă a vieţii spirituale. Ulterior, Sfântul Nicodim a mai pregătit spre editare „Pidalionul” – cartea de canoane ortodoxe cu comentarii, operele complete ale Sfântului Simeon Noul Teolog şi cele ale Sfântului Grigorie Palama.

Trăind într-o asceză continuă, având de îndurat împotriviri şi calomnii ale unor confraţi retrograzi, călugărul Nicodim nu era cunoscut să aibă alte activităţi afară de rugăciune şi studiu. Epuizat de asceză şi de munca imensă de editare de cărţi – ce ar umple o bibliotecă -, a fost copleşit de calomnii şi nedreptăţi, exclamând spre finalul vieţii: „Doamne, scoate-mă de aici, m-am săturat de lumea aceasta!” S-a stins pe 14 iulie 1809, în chilia sa din Kapsala.

Mi-a părut interesant a reflecta la viaţa acestui sfânt în contextul larg al epocii sale, anume epoca Revoluţiei Franceze, o epocă de mari zbuciumări sociale şi politice în Europa şi nu numai. Valurile spumegânde ale lumii materialiste dezlănţuite nu l-au putut îneca pe doritorul autentic de cele mult mai presus de materie. Un singur om a dăruit Europei o comoară spirituală fără egal, atunci când Europa dădea lumii un gol de spiritualitate fără egal.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 14 iulie 2012.)

More...

mihaela.stan July 14, 2017 Cultura si Spiritualitate