Binecredinciosul împărat Justinian cel Mare

Între sfinţii consacraţi de către Biserică, împăratul bizantin Justinian cel Mare (527-565) este unul cvasi-eludat. Calitatea sa de împărat eclipsează, în mintea majorităţii, calitatea de sfânt. Biserica Ortodoxă îl comemorează pe data de 2 august.

Născut în anul 482, într-o familie de ţărani din satul Tauresium, în prefectura romană Iliria, Justinian provenea dintr-o familie mixtă traco- sau iliro-romană, fiind, la maturitate, un creştin convins. Visul lui, ca împărat, a fost să reunească Imperiile Roman de Apus şi de Răsărit într-unul singur, reconstruind astfel Imperiul Roman, dar creştinat. Această viziune nu a putut fi concretizată decât parţial, prin cucerirea Peninsulei Italice şi a nordului Africii. Astfel, fascinanta cultură bizantină a fost „exportată” în Vest, dăinuind în edificii celebre ca cele de la Ravena, Veneţia, Roma şi din multe alte locuri.

Trei embleme îl definesc, până astăzi, pe acest împărat sfânt: soţia sa Teodora – una dintre cele mai importante împărătese bizantine, cu un rol pozitiv de excepţie în viaţa Imperiului, canonizată şi ea de către Biserica Ortodoxă; nenumăratele ctitorii în stil bizantin – biserica Sfânta Sofia din Constantinopol şi mânăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai sunt doar două dintre ele; codificarea dreptului roman – o uriașă operă de sistematizare a dreptului clasic și postclasic. Cu un astfel de bagaj de realizări nu intră mulţi în veşnicie, deşi după putere aleargă destui. Însă nu toţi au şi vocaţie de conducători.

Poate că a reflecta, cel puţin o zi pe an, la vocaţia personală, prin raportare la cei cu vocaţie şi realizări pe măsură într-un domeniu sau altul, ar fi de natură să ajute atât persoana ce o face, cât şi comunitatea în care trăieşte. Catastrofele personale şi cele sociale s-ar mai atenua, cu certitudine. „Cunoaşte-te pe tine însuţi” este şi rămâne cheia de boltă a oricărui edificiu uman sănătos.

A rememora, în ziua pomenirii ca sfânt a împăratului Justinian, viaţa şi realizările sale, este un exerciţiu foarte benefic pentru minte şi suflet, cu certitudine.

Imagine: Împăratul Justinian cel Mare cu suita sa, inclusiv episcopul Maximian, mozaic din bazilica San Vitale, Ravena, sec. al VI-lea.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 2 august 2012.)

More...

mihaela.stan August 2, 2017 Cultura si Spiritualitate