Mitropolitul Sfânt Varlaam al Moldovei

Pe data de 30 august, calendarul ortodox îl pomeneşte şi pe Sfântul Varlaam, mitropolitul Moldovei (1632-1653). Unul dintre ierarhii ortodocşi de anvergură, mitropolitul Varlaam „se vede”, până astăzi, în reperele fundamentale ale Iaşiului: biserica Mânăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” şi Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Născut în zona Târgului Neamţ, în jurul anului 1590, educat la mânăstirile din zonă, unde a deprins şi limbile greacă şi slavonă, evlaviosul călugăr Varlaam avea să devină egumen al Mânăstirii Secu, apoi mitropolit al Moldovei.

Susţinut substanţial şi de către domnitorul Vasile Lupu, mitropolitul şi-a pus în lucrare cu mult folos talanţii, a clădit spiritual şi cultural în jurul Mânăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”, a cărei biserică –  ctitorie a lui Vasile Lupu – a sfinţit-o în anul 1639. Acolo, mitropolitul a înfiinţat, în anul 1640, prima tipografie românească din Moldova, tipărind, între altele, şi celebra sa Cazanie (1643), un reper important în istoria scrierilor şi culturii vechi româneşti; l-a indemnat pe domnitor să întemeieze în incinta mânăstirii, în anul 1640, prima şcoală de grad înalt din Moldova, în care se preda în limbile greaca, slavonă şi română; în anul 1641, evlaviosul Mitropolit Varlaam a aşezat la „Sfinţii Trei Ierarhi” moaştele Cuvioasei Parascheva, dăruite domnitorului Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, în semn de recunoştinţă pentru ajutorul oferit de către el acesteia; a organizat Sinodul de la Iaşi (1642), care a corectat şi aprobat Mărturisirea de credinţă alcătuită de Mitropolitul Petru Movilă al Kievului.

Datorită personalităţii sale de anvergură, Varlaam a fost unul dintrei cei trei candidaţi propuşi pentru a conduce Patriarhia Ecumenică, în anul 1639.

Peste toate realizările sale de excepţie, mitropolitul a purtat însă haina modestiei. Ultimii ani din viaţă şi i-a petrecut la Mânăstirea Secu, în simplitatea vieţii monahale, retras. Mormântul i-a fost încastrat în exteriorul zidului bisericii mânăstirii, pe latura sudică. Simplitatea nobilă a lespezii sale nu te poate lăsa indiferent faţă de unul dintre marii ctitori de cultură românească.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 30 august 2012.)

More...

mihaela.stan August 30, 2017 Cultura si Spiritualitate