Sfinţii: elita spirituală a unei naţiuni

Sfinţii: elita spirituală a unei naţiuni

Prima duminică de după Cincizecime, Biserica Ortodoxă a dedicat-o Tuturor Sfinţilor, sărbătoare ultra-cunoscută în Vest şi celebrată acolo întotdeauna pe 1 noiembrie. Aşezarea acestei sărbători imediat după Cincizecime are însă o profunzi ...

Duminica Sfinţilor Români

Duminica Sfinţilor Români

Din considerentul că sfinţii sunt confirmarea faptului că Harul Cincizecimii, păstrat prin credinţă şi succesiunea apostolică de către Biserică, este mereu viu şi sfinţitor, desăvârşitor a toată osteneala omenească de îmbunătăţire per ...

Ioan Botezătorul şi darul fricii lui Dumnezeu

Ioan Botezătorul şi darul fricii lui Dumnezeu

Vorbind despre ultimul dintre darurile Duhului Sfânt, Profetul Isaia îl exprimă în noţiunea de temere de Dumnezeu (Isaia 11,3). Creştinismul l-a exprimat, ulterior, cu noţiunea de frica de Dumnezeu sau, încă mai corect, frica lui Dumnezeu. Încu ...