Ȋmbogăţirea materială, sau cea spirituală?

Ȋmbogăţirea materială, sau cea spirituală?

Ȋn prima duminică din Postul Crăciunului se lecturează, la Liturghie, pasajul evanghelic despre bogatul căruia i-a rodit din belşug pământul. Este una dintre multele pilde rostite de către Domnul Hristos ucenicilor Săi, pentru a-i ȋnvăţa pe e ...