Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – ctitori ai culturii bizantine

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – ctitori ai culturii bizantine

Între culturile lumii, cea bizantină îmi pare a fi o alcătuire fascinantă, de mare profunzime şi deosebită frumuseţe, rezultată din împletirea culturilor europene greacă şi romană cu elemente ale unor culturi asiatice, şi pecetluită cu ampr ...