Regina Estera: femeia salvatoare a unui neam asuprit

Regina Estera: femeia salvatoare a unui neam asuprit

Alături de Iudita, Estera este un alt model feminin vechi-testamentar de excepţie. Şi ei i-a fost dedicată o carte în Vechiul Testament: Cartea Esterei. Întâmplările de acolo se petrec în timpul domniei regelui Artaxerxe I (Longimanus) (464-424 ...

Frumoasa Iudita: înţelepciunea feminină salvatoare

Frumoasa Iudita: înţelepciunea feminină salvatoare

La atipodul frumoasei, dar imoralei şi viclenei Irodiada, se află un personaj feminin vechi-testamentar strălucitor: Iudita, o frumoasă văduvă înţeleaptă din Israel, onorabilă, care şi-a salvat întreg poporul. Iuditei îi este alocată o cart ...

Darul înţelepciunii

Darul înţelepciunii

În contextul celebrării Cincizecimii, este potrivit a reflecta la darurile Duhului Sfânt, El însuşi Dar al lui Dumnezeu pentru Creaţia Sa, pentru om în mod special. Coparticipant la actul creaţiei lumii şi prezent în Creaţie dintru începuturi ...