Ioan Botezătorul şi darul fricii lui Dumnezeu

Ioan Botezătorul şi darul fricii lui Dumnezeu

Vorbind despre ultimul dintre darurile Duhului Sfânt, Profetul Isaia îl exprimă în noţiunea de temere de Dumnezeu (Isaia 11,3). Creştinismul l-a exprimat, ulterior, cu noţiunea de frica de Dumnezeu sau, încă mai corect, frica lui Dumnezeu. Încu ...

Darul evlaviei

Darul evlaviei

În înşiruirea darurilor Duhului făcută de către Proorocul Isaia, ultimul enumerat este darul fricii lui Dumnezeu. Însă creştinismul a „bifurcat” acest dar, în două distincte: evlavia şi frica lui Dumnezeu. În accepţiune comună, cuvântu ...

Darul cunoştinţei sau al ştiinţei

Darul cunoştinţei sau al ştiinţei

Al cincilea dar al Duhului Sfânt este socotit darul cunoştinţei, sau al ştiinţei. Deşi pare similar cu darul înţelegerii, el este, totuşi, altceva decât acesta, de vreme ce Isaia îl enumeră distinct, după darul înţelegerii. Este deductibil ...

Darul tăriei

Darul tăriei

Al patrulea dar al Duhului enumerat de către Profetul Isaia este cel al tăriei, sau al curajului. Dacă secolul al XX-lea creștin din istoria umanităţii ar putea fi definit sintetic, el s-ar putea numi secolul violenţei şi al fricii, al slăbiciun ...

Duhul sfatului

Duhul sfatului

Al treilea dar al Duhului Sfânt este cel al sfatului, sau al sfătuirii. În epoca consilierilor şi a consilierii, prin excelenţă, este bine şi de folos a face deosebirea între darul sfatului şi meseria, ocupaţia sau funcţia de consilier, termen ...

Darul înţelegerii

Darul înţelegerii

După darul înţelepciunii, Proorocul Isaia enumeră, ca al doilea dar al Duhului Sfânt, înţelegerea. În cartea vechi testamentară numită Înţelepciunea lui Sirah, sau Ecclesiasticul, se află următoarea afirmaţie: „Înainte de toate s-a zidi ...

Darul înţelepciunii

Darul înţelepciunii

În contextul celebrării Cincizecimii, este potrivit a reflecta la darurile Duhului Sfânt, El însuşi Dar al lui Dumnezeu pentru Creaţia Sa, pentru om în mod special. Coparticipant la actul creaţiei lumii şi prezent în Creaţie dintru începuturi ...