Sfinţii: elita spirituală a unei naţiuni

Sfinţii: elita spirituală a unei naţiuni

Prima duminică de după Cincizecime, Biserica Ortodoxă a dedicat-o Tuturor Sfinţilor, sărbătoare ultra-cunoscută în Vest şi celebrată acolo întotdeauna pe 1 noiembrie. Aşezarea acestei sărbători imediat după Cincizecime are însă o profunzi ...

Duminica Sfinţilor Români

Duminica Sfinţilor Români

Din considerentul că sfinţii sunt confirmarea faptului că Harul Cincizecimii, păstrat prin credinţă şi succesiunea apostolică de către Biserică, este mereu viu şi sfinţitor, desăvârşitor a toată osteneala omenească de îmbunătăţire per ...