Saul: regele democratic voit şi de Dumnezeu învestit, dar singur ratat

Saul: regele democratic voit şi de Dumnezeu învestit, dar singur ratat

În contextul celebrării Proorocului Samuel, este potrivit a desluşi istoria primilor regi ai evreilor, un exemplu concret al trecerii de la teocraţie - vox Dei, la democraţie - vox populi. Când bătrânii poporului evreu au cerut un rege, „ca şi ...