Curăţia

Curăţia

Ultimul dintre cele zece roade ale Duhului Sfânt în om, enumerate de către Apostolul Pavel, este curăţia. Nu se poate afirma apodictic faptul că autorul epsitolei către galateni a orânduit conştient într-o anumită ordine aceste roade, iar cur ...

Înfrânarea

Înfrânarea

A vorbi despre înfrânare, în secolul al XXI-lea, este aproape similar cu a-ţi asuma riscul de a vorbi despre viaţa normală pe Lună. Ce relevanţă poate avea verbul „a te înfrâna”, în epoca consumismului şi a plăcerilor ridicate la rang de ...

Blândeţea

Blândeţea

Deşi în enumerarea paulină din Epistola către galateni blândeţea este penultima dintre roadele Duhului Sfânt acolo însemnate, ea este, totodată, unul dintre cele mai vizibile semne ale prezenţei Duhului în om. Un om blând în sens evanghelic e ...

Credința

Credința

Unul dintre cele mai des întâlnite cuvinte din Biblie este „credinţă”. Dar termenul în sine nu se poate limita doar la sfera religioasă, credinţa fiind aproape o instituţie în viaţa omului: în virtutea credinţei înveţi o multitudine de l ...

Bunătatea

Bunătatea

Dintre atributele lui Dumnezeu, două sunt cu preponderenţă îndrăgite de către oameni: dragostea Lui şi bunătatea Lui. Nu ne prea place să ştim despre Dumnezeul dreptăţii, dar invocăm adesea Dumnezeul iubirii şi al bunătăţii. Mai ales cân ...

Îndelungă-răbdarea

Îndelungă-răbdarea

La enumerarea roadelor Duhului Sfânt în Epistola sa către galateni, Apostolul Pavel face referire la îndelungă-răbdare, iar nu la răbdarea „simplă”. El vorbeşte şi despre răbdare, în multe alte locuri ale scrierilor sale. Deducem, astfel, ...

Pacea        

Pacea        

După bucurie, Apostolul Pavel enumeră pacea, ca rod al Duhului Sfânt. Un cuvânt destul de bagatelizat şi redus în semnificaţiile lui, îndeosebi în zonele geografice scutite de conflicte armate după cel de-al Doilea Război Mondial, pacea este ...

Bucuria

Bucuria

Al doilea rod al Duhului Sfânt, dintre cele enumerate de către Apostolul Pavel în epistola sa către galateni, este bucuria. Bucuria, ca şi dragostea, nu sunt atât „daturi” ale omului, cât roade ale sale. Este greu de conceput să existe vreo p ...