Despre întâlnirile providenţiale

Despre întâlnirile providenţiale

Duminica Samarinencii, a cincea după Înviere, este una cu conotaţii aparte, pentru cititorul textelor scripturistice. Fiindcă se încadrează în ceea ce îndeobşte se numeşte „întâlnire providenţială”. Cine este familiarizat cu relatările ...